سازمان حقوق بشر: دمیرتاش باید فورا آزاد شود

سازمان حقوق بشر در بیانیه‌ای اعلام کرد: ترکیه به عنوان عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بر اساس ماده ٩٠ قانون اساسی خود، رویه‌های قضایی دادگاه حقوق بشر اروپا را پذیرفته است. به همین دلیل لازم است که صلاح‌الدین دمیرتاش فورا آزاد شود.

سازمان حقوق بشر ÎHD در رابطه با خواست آزادی ریاست پیشین حزب دمکراتیک خلق‌ها،  صلاح‌الدین دمیرتاش از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا بیانیه‌ای را صادر کرد.

سازمان حقوق بشر در این باره اعلام کرده است که دادگاه حقوق بشر اروپا تمامی سخنرانی‌ها و فعالیتهای دمیرتاش را یک به یک مورد تحقیق قرار داده است. دادگاه حقوق بشر اروپا به غیر از ابلاغ حکم خود در رابطه با دمیرتاش، همچنین از نقض حقوق آزادی بیان دمیرتاش نیز خبر داده است. دادگاه حقوق بشر اروپا غیر از نقض حقوق دمیرتاش خاطرنشان ساخت که دمیرتاش با اهداف سیاسی دستگیر و زندانی شده است.

    | بیشتر بخوانید ...
    ♦ دادگاه حقوق بشر اروپا: فورا دمیرتاش را آزاد کنید 
    ♦ مجمع شورای اروپا خواستار آزادی دمیرتاش شد

اردوغان و سویلو ماده ١٣٨ قانون اساسی را نقض می‌کنند

سازمان حقوق بشر همچنین اعلام نمود که گفته‌های اردوغان و سلیمان سویلو در رابطه با حکم دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا در رابطه با دمیرتاش ماده ١٣٨ قانون اساسی ترکیه را نقض می‌کند.

در همین رابطه سازمان حقوق بشر ترکیه اعلام نمود که ترکیه یکی از طرفه‌ای امضا کننده کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است و در این رابطه افزود: ترکیه بر اساس ماده ٩٠ قانون اساسی آرای دادگاه حقوق بشر اروپا را پذیرفته است. طبق ماده ۴۶ قانون دادگاه حقوق بشر اروپا کشورهای امضا کننده ناگزیر هستند که رای دادگاه حقوق بشر اروپا را قبول کنند. به همین دلیل لازم است که صلاح‌الدین دمیرتاش فورا آزاد شود. به منظور اجرایی شدن تمامی احکام دادگاه حقوق بشر اروپا از تمامی مسئولان قضایی ترکیه می‌خواهیم که بر اساس قوانین و موازین اخلاقی ترکیه عمل کنند.