سباحت تونجل: دولت سیاستمداران کورد را دشمن می‌داند

سباحت تونجل زن سیاستمدار کورد در جلسه دادگاهی خود و گلتن کشاناک اظهار داشت: ترکیه حتی به قانون اساسی خود نیز عمل نمی‌کند. دولت سیاستمداران کورد را دشمن می‌داند. عدالت کجاست.

نهمین جلسه دادگاهی سیاستمداران کورد، سباحت تونجل (ریاست مشترک حزب مناطق دمکراتیک) و گلتن کشاناک (شهردار مشترک و اسبق آمد) در دادگاه شماره پنج جرایم سنگین ملاطیه برگزار شد. دادگاه ملاطیه مجازاتی را بر کشاناک تحمیل کرده بود، اما دادگاه استیناف دیلوک این تصمیم را نقض کرد. به همین دلیل پرونده در دادگاه ملاطیه همچنین ادامه دارد. تونجل و کشاناک در بخش زنان زندان کاندیرا از طریق سیستم ویدیو کنفرانس در جلسه دادگاه مشارکت کردند. وکلای این دو نیز از دادگاه‌های آمد و مرسین از همین طریق در این نشست دادگاه حضور یافتند. خانواده سباحت تونجل نیز در این جلسه دادگاهی شرکت داشتند.

سباحت تونجل: افرادی زیادی دست به اعتصاب غذا زده‌اند

در ادامه دادستانی ادعانامه را قرائت کرد. بعد از آن سباحت تونجل دفاعیات خود را ارائه کرده اعلام نمود که تحت هر شرایطی دفاعیات خود را انجام می‌دهد. او اظهار داشت گاردهای زندان به اتاق‌های آنان حمله کرده و کاغذها و کتاب‌های آنان را مصادره کرده و علیرغم آنکه خواسته‌اند تا با مدیریت زندان ملاقات داشته باشند، وسایل و مدارک آنان را بازنگردانده‌اند.

سباحت در بخش دیکری از سخنان خود گفت: اکنون افراد بسیاری در زندان‌ها در مقابل نقض حقوق و انزوا دست به اعتصاب غذا زده‌اند، اعتصاب غذا در تمامی زندان‌های ترکیه گسترش پیدا کرده است. ترکیه حتی قانون اساسی خود را  نیز مورد بی‌توجهی قرار می‌‌دهد. دولت سیاستمداران کورد را به عنوان دشمن می‌نگرد. عدالت کجا است؟ حتی در زمان کودتای فاشیستی ۱۲ سپتامبر این فشار بر دادگاه‌ها صادر نشده بود.

اظهارات ما را ضبط نمی‌کنند

سباحت تونجل در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که دادستانی نیازی به تحقیق پرونده‌ها ندیده و بدون تحقیق پرونده را در مقابل ما می‌گذارد. بیانات ما، نشست‌های ما، شرکت در مراسم عزدارای، سخنرانی‌های ما را به عنوان عضویت و تبلیغ در سازمان مشاهده کرده و بر پرونده بار کرده‌اند. نه در دادگاه‌های منطقه و نه در دادگاه‌های دیگر هیچ مرحله‌ای از ما دفاعیات را ننوشته است. چگونه در پرونده‌‌ای که دفاعیات ما اخذ و ثبت نشده باشد، می‌خواهند ما را مجازات کنند. ما در چنین شرایطی می‌خواهیم که به این مسئله اشاره بکنیم. من مدتی ریاست مشترک حزب مناطق دمکراتیک‌ها بودم. وظیفه من بود که حاکمیت را نقد کنم. چون حاکمیت را نقد کرده‌ام، من را تحت پیگرد قرار داده‌اند. و همین مسئله در بعد حقوق به خوبی نشان می‌دهد که حقوق دچار چه سرنوشتی شده است. دولت نیروی فشار و سرکوب را بر خلق در دست دارد و هیچگونه‌ای علاقه‌ای به سیستم دمکراتیک ندارد.

تونجل با ابراز واکنش نسبت به تغییر هیات دادگاه و پیگیری پرونده سه زن سیاستمداری که در سلوپی به قتل رسیده بودند، اظهار داشت که یاد و خاطره این سه زن کورد را گرامی دارد.

گلتن کشانانک: هیچ مدرکی برای دادگاهی کردن وجود ندارد

بعد از خاتمه سخنان تونجل، گلتن کشاناک دست به دفاع از خود زده و اظهار داشت که هیچ مدرکی که به بهانه آن ما را متهم و زندانی کنند وجود ندارد، و همه نیز از این مسئله به خوبی اطلاع دارند، و چون شرایط دفاع بهبود پیدا نمی‌کند، نمی‌توانیم از خود دفاع کنیم. کشاناک در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان ساخت که اتهاماتی را که به ما نسبت داده‌اند هنوز به دستمان نرسیده و به منظور ارائه دفاعیه‌ای قدرتمند از خود نیازمند اطلاع از جرئیات پرونده خود هستیم. کشاناک در بخش دیگری از سخنان خود در این باره افزود که مواردی که با آن متهم شده‌اند و ادعاهای موجود در پرونده در مجموع یک چیز هستند.

دفاع از خود به عنوان حق

بعد از آن محمد امین آکتار وکیل گلتن کشاناک به دفاع از موکل خود دست زده و زندانی کردن وی را در این مدت طولانی در زندان به عنوان نقض حقوق وی دانست، آکتار در جریان دفاع از حقوق موکل خود به خوبی توانست حقوق و مطالبات کشاناک را در دادگاه به منظور ازادی وی مطرح کند. در همین رابطه ریاست کانون وکلای آمد جیهان آیدین نیز از وکیل خود خود دفاع به عمل آورده و خاطرنشان ساخت که در این رابطه غیر از این نکته چیزی برای گفتن ندارد که اگر دادگاه و دادستانی حکم دادگاه حقوق بشر اروپا را خوانده باشند، و علیرغم حکم صادره از سوی دادگاه موکل وی آزاد نشود، به این معناست که در این دادگاه عدالتی وجود نداشته و شما دادگر نیستید.

تصمیم دادگاه

بعد از تنفسی کوتاه، هیات دادگاه اعلام کرد که محتویات پرونده مورد تحقیق قرار گرفته و تصمیم گرفته شد که دستگیری سباحت تونجل و گلتن کشاناک تمدید شود. دادگاه همچنین تصمیم گرفت جلسه بعدی دادگاه در ۲۶ فوریه برگزار شود.