صدور حکم ٨ سال و ٩ ماه زندان برای خلیل آکسوی پارلمانتار سابق حزب دمکراتیک خلق‌ها

دادگاه رژیم ترک خلیل آکسوی نماینده سابق حزب دمکراتیک خلق‌ها (ه.د.پ) را به ٨ سال و ٩ ماه زندان محکوم کرد.

خلیل آکسوی پارلمانتار سابق ه.د.پ که در زندان نوع F کاندریا در استان کوجالی نگهداری می‌شود به اتهام «عضویت در سازمان» در شعبه ٢٠ دادگاه جرایم کیفری استانبول محاکمه شد.

آکسوی که اکنون ٧٢ سال سن دارد از طریق سیستم دوربین مدار بسته در جلسه دادگاه شرکت کرد. آکسوی خواست که با توجه به گزارش‌های پزشکی و همچنین وضعیت وخیم جسمی از زندان آزاد شود.

خلیل آکسوی در جلسه دادگاه به ٨ سال و ٩ ماه زندان محکوم شد، دادگاه ترک مدت اسارت آکسوی در زندان را به عنوان دوره حبس حساب کرده و اینچنین آكسوی از زندان آزاد شد.