شماره ماه مارس روزنامه سَرخوَبون منتشر شد

شماره ۵۰۷ روزنامه سَرخوَبون با تیتر «مژده نوروز گریلا؛ آتش نوروزی که در آسمان برافروخته شد، با پیروزی مزین خواهد گشت» منتشر شد.

در شماره مارس سَرخوَبون، توجه خواننده به موضوعاتی از جمله سیستم نسل‌کشی و انزوای شدید رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، شور و شوق نوروز امسال و پیام نوروزی فرمانده قرارگاه مرکز مدافع خلق ه‌پ‌گ مراد کارایلان جلب شد. همچنین شماره مارس شامل مصاحبه با دوران کالکان و مقالاتی در مورد سالگرد کشتار قزلدره در ۱۲ مارس و تأسیس ه‌ب‌د‌ه است. 

از جلد دوم دفاعیات DMME رهبر آپو، مقاله‌ای با عنوان «چهره درونی توطئه قرن را چگونه باید فهمید» در روزنامه آمده است.

در مصاحبه‌ای که با دوران کالکان عضو کمیته اجزایی پ‌ک‌ک انجام شده است انزوای شدید رهبر آپو، ابتکار «آزادی برای اوجالان، راه حل برای مسئله کورد» و مبارزه ه‌ب‌د‌ه به دنبال ماهیر، دنیز و ابراهیم مورد ارزیابی قرار گرفته است. 

مقاله مراد کارایلان عضو کمیته اجرایی پ‌ک‌ک با عنوان «راهپیمایی آزادی رهبر آپو و کوردستان را پیروز گردانیم» نیز در این روزنامه آمده است. 

ندیم سَوَن، عضو کمیته مرکزی پ‌ک‌ک نیز مقاله‌ای با عنوان «پ‌ک‌ک روح آزادی و مقاومت در نوروز را زنده کرد» برای این روزنامه نوشت. 

جمال شریک، عضو کمیته مرکزی پ‌ک‌ک نیز مقاله‌ای با عنوان «قزلدره یک آغاز است» نوشت. 

هِلین امید، عضو کمیته مرکزی پ‌ک‌ک در نوشته‌ای به تأسیس ه‌ب‌د‌ه در ۱۲ مارس اشاره کرده است. 

قسمت دوم مقاله یکی از بنیانگذاران پ‌ک‌ک، علی حیدر قیطان با محتوای «رژیم حقیقت» نیز در این روزنامه آمده است. همچنین مقاله اسکان آمد در ارتباط با یاد و خاطره شهید دیار غفور نیز در پشت جلد این روزنامه چاپ شده است. 

شما می‌توانید به تمام مقالات روزنامه سَرخوَبون در 'serxwebun.org' دسترسی داشته باشید.