شماره تازه آلترناتیو با محوریت لزوم پیشرد اتحاد دمکراتیک خلق‌ها در مقابل نظام‌های حاکم+ دانلود نشریه

شماره‌ی ١٠٠ از مجله‌ی آلترناتیو ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) چاپ و منتشر شد.

گردانندگان مجله آلترناتیو در شماره ١٠٠ به بررسی الزام پیشبرد اتحاد دمکراتیک خلق‌ها در برابر برنامه و پروژه‌های ناچاره‌یاب نظام سرمایه‌دار جهانی و همچنین دولتهای منطقه‌ای پرداخته‌اند. مقاله‌ای در باب تحلیل فضای سیاسی – اجتماعی‌ای که توطئه‌ی ٩ اکتبر جهت نابودی رهبر آپو روی داد، در بخش نخست مجله جای گرفته است. بررسی پروژه و برنامه‌های پژاک، کودار و کژار جهت چاره‌یابی اوضاع بحرانی، مواضع و برنامه‌های یگان‌های مدافع روژهلات کورستان (ی.ر.ک) در برابر صف‌بندی‌های نظامی، برنامه و سیاست‌های رژیم طی رشته عملیات‌های تروریستی، سیاسی – نظامی علیه گریلا، احزاب دیگر کورد و فعالین مدنی، بخش اساسی از مقالات را تشکیل داده‌اند.

همچنین ارزیابی شخصیت و خانواده‌ی دمکراتیک، نوین و آزادی که بر مبنای فلسفه‌ی رهبر آپو شکل گرفته، در نماد شهدای قهرمان خلق کورد، رفیق رِباز تیلکو، رفیق رِناس روژ و خانواده‌ی آن‌ها نیز یکی از مقاله‌های موجود در این شماره از مجله‌ی آلترناتیو می‌باشد.

برای دانلود شماره ١٠٠ مجله آلترناتیو لطفا [[اینجا]] کلیک کنید.