سرهان پایداش: بار دیگر اراده خلق در «جورن رش» پیروز خواهد شد

پس از اینکه به درخواست حزب عدالت و توسعه تصمیم گرفته شد که انتخابات شهرداری جورن رش دوباره برگزار شود، سرهان پایداش نامزد دم پارتی اعلام کرد که دوباره پیروز خواهند شد.

پایداش بیان داشت: «شهرداران تا کنون مانند یک شرکت خانوادگی از شهرداری استفاده کرده‌اند، بنابراین برای حفظ رانت خود در این مکان به هر وسیله‌ و ترفندی متوسل می‌شوند.» پایداش از اعتراض آنها به هیئت عالی انتخابات خبر داد و گفت: «در هر شرایطی تسلیم خواست خلق خواهیم بود.»

صندوق‌های رای به آتش کشیده شد

پایداش تصریح کرد که در روز انتخابات پس از فرایند رای گیری، یک گروه ۳۰-۳۵ نفره از افراد نزدیک به حزب عدالت و توسعه به آنها حمله کرده و گفت: «دو صندوق رای را به آتش کشیدند، هر چند ما گزارش‌های مربوط به آن صندوق‌ها را امضا کرده و تحویل هیئت انتخابات داده بودیم، اما هیئت انتخاباتی گزارش‌های ما را نپذیرفت. به همین دلیل تصمیم به تجدید انتخابات گرفت. هیئت عالی انتخابات طبق نظر حکومت عمل کرد. اراده خلق نادیده گرفته شد. اما در هر شرایطی ما اراده خلق جورن رش را حفظ خواهیم کرد. ما در انتخابات شهرداری پیروز خواهیم شد.»

مردم برای انتخابات مجدد دست به کار شدند

پایداش یادآور شد که هزاران نفر از ساکنان جورن رش برای بیان اراده خود به میدان رفتند و اشاره کرد که اراده خلق بار دیگر در جورن رش پیروز خواهد شد. پایداش گفت: «راهپیمایی با کف زدن و هلهله برگزار شد. خلق اراده خود را در برابر دزدان، فعالیت‌های غیرقانونی و قیم‌ها نشان داد. خلق رفتار غرور‌آمیزی نشان داد. وجدان خلق سر جای خود بود. حتی اگر انتخابات جدید برگزار شود ما در بدترین حالت دو برابر رای بیشتر خواهیم داشت و پیروز می‌شویم. مردم از هم اکنون برای انتخابات مجدد دست به کار شده‌اند. هیچ قدرتی یارای مقابله با اراده خلق را ندارد. اراده خلق دوباره پیروز خواهد شد.»