تداوم اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در ٢۴مین روز در زندان‌های ترکیه

اعتصاب غذای زندانیان سیاسی برای پایان دادن به حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد در ٢۴مین روز ادامه دارد.

زندانیان سیاسی در زندان‌های رژیم اشغالگر ترک در شمال کوردستان و ترکیه برای پایان دادن به حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد و توقف نقض گسترده حقوق زندانیان از روز ٢٧ نوامبر ٢٠٢٠ دست به اعتصاب غذا زدند. اعتصاب غذا امروز در ٢۴مین روز خود ادامه دارد.

زینب جالیخان مادر زندانی سیاسی اسلی جالیخان که دخترش در اعتصاب غذا بسر می‌برد اعلام کرده است:"نمی‌خواهیم فرزندانمان بمیرند. نمی‌خواهیم که اجساد آنان را از زندان برایمان بیاورند. ما می‌خواهیم مردم هشیار باشند. خواسته ما این است که با ما همصدا باشید."