تداوم رژیم کودتا در ترکیه: در دو هفته ۵۰۰ فعال اجتماعی و سیاسی دستگیر شده‌اند

در چهارچوب عملیات‌های امحاگرانه حکومت فاشیست آ.ک.پ و م.ه.پ علیه خلق کورد و اپوزیسیون ترکیه در مدت دو هفته ۵۰۰ تن دستگیر شده‌اند.

رژیم فاشیستی آ.ک.پ و م.ه.پ به انجام عملیات پاکسازی سیاسی ادامه می‌دهد. فقط طی ۱۵ روز گذشته ۵۰۰ تن دستگیر شده‌اند و در آخرین عملیات نیز ۱۵ تن دستگیر شدند.

بیشتر دستگیر شدگان اعضا و مدیران حزب دمکراتیک خلق‌ها ه.د.پ هستند. رژیم ترک با هدف قرار دادن افراد مقاومتگر و فعالان اجتماعی آنان را با بهانه‌های مختلف را به زندان محکوم می‌کند.

۱۵ نوامبر (٢۵ آبان): ناجی کزیلر رئیس مشترک ه.د.پ شهر پازارجک به اتهام "عضویت در سازمان" دستگیر شد.

۱۵ نوامبر: در منطقه‌ی سوروج رحا، ۶ تن دستگیر شدند.

۱۵ نوامبر: در منطقه‌ی قلقلی شهر وان ۱۰ تن در نتیجه‌ی یورش به خانه‌ی هموطنان دستگیر شدند.

۱۶ نوامبر: جمال اُزدمیر رئیس مشترک منطقه‌ی سور آمد که از پست خود برکنار شده و قیم به جای وی گماشته شده بود، دستگیر و به زندان محکوم شد.

۱۸ نوامبر: در استانبول نیروهای پلیس به خانه‌ی مدیران و رهبران ه.د.پ و انجمن حمایت از قربانیان جنگ یورش برده و در نتیجه ۶ تن دستگیر شدند.

۱۸ نوامبر: در منطقه‌ی سدرگ شهر رحا یک فعال زن دستگیر شد.

۱۸ نوامبر: نظیر چاکان عضو انجمن پِن کورد و رئیس جمعیت ادبیات کوردی در چهارچوب "پرونده کوبانی" دستگیر شد.

۱۹ نوامبر: کارگران BIMEKS که در مقابل دانشگاه بُغازجی برای دریافت حقوق و خسارت خود تجمع کرده بودند، دستگیر شدند.

۱۹ نوامبر: از ۱۱ تنی که در منطقه‌ی قلقلی شهر وان دستگیر شده بودت، ۶ تن مجازات شده و روانه‌ی زندان شدند.

۲۰ نوامبر: در شهر آمد در چهارچوب پرونده ک.ج.ک، بنیامین شکر رئیس مشترک OHD و چندین وکیل و نماینده‌ی سازمان‌های مدنی دستگیر شدند.

۲۰ نوامبر: در منطقه‌ی یلدرم شهر بورسا در نتیجه‌ی حمله به خانه‌های مردم، ۶ تن دستگیر شدند.

۲۱ نوامبر: شعبه ه.د.پ در استانبول با هدف محکوم کردن دستگیر نمودن اعضای ک.ج.د قصد داشتند در میدان تقسیم بیانیه‌ای برای افکار عمومی منتشر کنند، اما نیروهای پلیس به تجمع کنندگان حمله کرده و چندین تن را دستگیر کردند.

۲۲ نوامبر: پس از آنکه گروهی در مقابل مرکز ه.د.پ در شهر آمد به احسان چاپان رئیس د.ب.پ حمله کردند، احسان چاپان دستگیر شد.

۲۳ نوامبر: پس از آنکه ۷۵ تن دستگیر شدند، ۵ تن به زندان محکوم شدند.

۲۴ نوامبر: در شهر وان در نتیجه‌ی عملیات و حمله به منازل شخصی، دیندار کاراتاش گزارشگر خبرگزاری مزوپوتامیا دستگیر شد.

۲۴ نوامبر: در شهر بدلیس در نتیجه‌ی عملیات یورش به منازل شهروندان کورد ۵ تن دستگیر شدند.

۲۴ نوامبر: سونا باتلا که گروهی در مقابل مرکز ه.د.پ شهر آمد به وی حمله کرده و او را مورد بی‌احترامی قرار دادند، پس از آنکه از مرکز ه.د.پ خارج شد، دستگیر شد.

۲۵ نوامبر: پس از آنکه نیروهای جندرمه به تعدادی از کارگران که قصد داشتند به آنکارا بروند، حمله کردند ، ۳۰ کارگر دستگیر شدند.

۲۵ نوامبر: در شهر بورسا ۳ وکیل به نام‌های جیهاد کرکازاک، ابراهیم کارهان و محمد دنیز بیوک در جریان عملیات یورش به منازل شخصی دستگیر شدند.

۲۵ نوامبر: نیروهای پلیس در چند منطقه‌ی شهر استانبول به ۲۸ خانه حمله کردند.

۲۶ نوامبر: در آکدنیز مرسین طی یک عملیات حمله به منازل، ۶ تن دستگیر شدند.

۲۶ نوامبر: در منطقه‌ی شاهین بَی در شهر دیلوک نیروهای پلیس به منزل یک هموطن با نام حسیبه شامان حمله کرده و وی را دستگیر کردند.

۲۶ نوامبر: در شهر بدلیس حکم زندان برای دو شهروند با نام های ایمداد تکماک و ارگین ساواش صادر شد و روانه‌ی زندان شدند.

۲۷ نوامبر: هاکان یالچن گزارشگر خبرگزاری مزوپوتامیا دستگیر شد.

۲۷ نوامبر: در آمد، مردین، سرت، وان آنکارا، ازمیر، الیح و ملاطیه در نتیجه‌ی عملیات حمله به منازل شخصی بیشتر از ۷۰ تن دستگیر شدند.

۲۸ نوامبر: ناظمه آفجی رئیس مشترک شهرداری هزو در نتیجه‌ی حمله به منازل شخصی دستگیر شد.

۲۸ نوامبر: در منطقه‌ی گمگم استان موش سینان ازترک عضو شورای جوانان ه.د.پ دستگیر شد.

۲۹ نوامبر: در شهر رحا طی عملیات حمله به منازل شخصی، ۲ تن دستگیر شدند.

۳۰ نوامبر: عبدی ارتاش که در تاریخ ۲۷ نوامبر در ازمیر دستگیر شده بود، با اتهام "عضویت در سازمان" به زندان محکوم و روانه‌ی زندان شد.

۳۰ نوامبر: از ۸ تن که دستگیر شده بودند، یک شهروند با نام احمد اچیدا به زندان محکوم و روانه‌ی زندان شد.

۳۰ نوامبر: در شهر الیح در نتیجه‌ی انجام عملیات حمله به منازل ۱۵ تن دستگیر شده بودند که از این افراد دو تن به زندان محکوم شده و روانه‌ی زندان شدند.

۱ دسامبر (١١ آذر): در نتیجه‌ی عملیات حمله به منازل در شرنخ ۲۱ تن دستگیر شدند.

۱ دسامبر: در نتیجه‌ی عملیات حمله به منازل در شهر آمد ۳ تن دستگیر شدند.

۱ دسامبر: در منطقه‌ی ینی‌شهیر شهر مرسین در نتیجه‌ی حمله به منازل، یک تن دستگیر شده و در منطقه‌ی آکدنیز نیز نیروهای پلیس به منزل یک شهروند حمله کردند.