تحمیل مجازات تخلف انضباطی بر فیگن یوکسکداغ و ١٣ زن زندانی سیاسی

مدیریت زندان کاندیرا به بهانه‌ی اعتراض فیگن یوکسکداغ رئیس مشترک سابق ه.د.پ و ۱۳ زن دیگر به کشتن غریبه گزر، آنها را به جرم تخلف انضباطی محکوم کرد.

مدیریت بخش F زندان کاندیرا به دلیل اعتراض به کشتن غریبه گزر مجازات دیسیپلین را بر فیگن یوکسکداغ رئیس مشترک سابق ه.د.پ، ادیبه شاهین و گُلسرن یلدرم و آیسل توغلوک در مجموع ۱۴ زن تحمیل کرده است.

 یوکسکداغ در رابطه با کشتن گزر گفته بود، باید در مورد مرگ وی تحقیق شود و مسئولین آن دستگیر و مجازات شوند.

 'صحبت با زبان کوردی جرم است'

 زنانی که متهم شده‌اند اعلام کرده بودند، باید به زبان‌ کوردی اظهارات آنها ثبت شود. اما مدیریت زندان این درخواست زنان را نپذیرفت. مسئولین زندان صحبت کردن به زبان کوردی را "تبلیغ برای سازمان" قلمداد کرده و به همین دلیل این درخواست زنان را جرم می‌بیند.

 همچنین اعتراض و نارضایتی دسته جمعی زنان در مقابل مرگ گزر را جرم می‌دانند. مدیریت زندان این اقدام را به عنوان "اتحاد سازمانی" قلمداد کرده و اعلام نمود، باید این افراد مجازات شوند. سپس کمیته دیسیپلین زندان مجازات محرومیت از تمامی امکانات اطلاع‌رسانی را بر این ۱۴ زن تحمیل نمود. به دلیل داشتن مشکل سلامت، این مجازات بر آیسل توغلوک تحمیل نشد. سپس وکلا در دادگاه به این مجازات اعتراض کرده و درخواست نمودند تا لغو شود.