واکنش حزب دمکراتیک خلق‌ها به بازداشت‌های گسترده در آمد

ابرو گونش سخنگوی مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها با واکنش به بازداشت‌های گسترده وکلا و نمایندگان جامعه مدنی در آمد و چند شهر دیگر شمال کوردستان اظهار داشت: این عملیات بعد از اظهارات مسئولان مبنی بر ایجاد رفرم در حاکمیت بسیار معنادار است

ابرو گونش سخنگوی مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها در رابطه با رویدادهای روز گذشته با حضور در نشستی خبری در دفتر مرکزی این حزب مواضع رسمی حزب را بازتاب داد. در این نشست خبری ابرو گونای به عملیاتی که در ساعات اولیه صبح دیروز در آمد، علیه وکلا و پزشکان صورت گرفته است اشاره نمود. ابرو گونای با اعتراض به بازداشت وکلا و شیخموس گوکالپ از اعضای افتخاری اتحادیه پزشکان  اظهار داشت: همان زمانیکه از رفرمهای حقوقی و دادگستری سخن به میان می‌آید بی‌عدالتی‌های گسترده را انجام می‌دهند. وکلا هر روز، هر ساعت در دالانهای دادگستری در رفت و آمد هستند، پرونده‌ها را دنبال می‌کنند و با دادستانهایی که تصمیم به بازداشت گرفته‌اند، دیدار می‌کنند. همراه با این موارد نیز آنها را به دادگاه احضار نمی‌کنند بلکه در نیمه شب به منازل آنها حمله کرده و آنها را در خانه‌هایشان بازداشت می‌کنند. این نمونه نشان می‌دهد که دادگستری چقدر دلبخواهی و از روی تمایلات شخصی عمل می‌کند.

دست از فریب جوان‌ها بردارید

گونای از وزارت دادگستری ترکیه درخواست کرد که دست از فریب جوانان بردارند. وی اظهار داشت: هر روز عدالت و دادپروری در این کشور به دست شما کشته می‌شود. باید وکلایی را که خواهان برپایی عدالت هستند فورا آزاد کنید.

وعده رفرم‌های قضایی در پرونده کورکوت 

گونای در بخش دیگری از کنفرانس خبری خود اظهار داشت که حاکمیت ا.ک.پ در طول ۱۸ سال از حاکمیت خود همواره وعده رفرم در قوه قضائیه را داده است. وعده‌های امروز حاکمیت نیز هیچگونه هیجانی را در میان مردم برای اجرای رفرم‌ها ایجاد نمی‌کند. تاکید بر رفرم‌ها در قوه قضائیه، فریبی بزرگ بیش نیست. در مقابل ما، کمال کورکوت از سوی نیروهای پلیس کشته شده و قاتل وی آزاد می‌شود. با این تصمیم دادگستری، تمامی وعده‌ها برای ایجاد رفرم نیز به پایان رسیدند.

خشونت علیه زنان

گونای در رابطه با سیاست عدم پیگرد افرادی که علیه زنان دست به خشونت می‌زنند نیز گفت: جرایمی که علیه زنان روی می‌دهد، روز بروز افزایش می‌یابند. زمانیکه مجرمان از عمال دولتی باشند، شاهد بیعدالتی هر چه بیشتر هستیم. مشاهده می‌شود که اعمال خشونت علیه زنان به رویه تبدیل شده است. زیرا مانند نژاد پرستی، جنسیت محوری نیز در تمامی نهادهای دولتی نهادینه شده است. اما مبارزه مشترک و اتحاد زنان علیه خشونت در ۲۵ نوامبر در تمامی شهرها طنین انداز خواهد شد. از هم اکنون درودهای خود را به زنانی که در این مراسم شرکت می‌کنند می‌فرستم.

بحران اقتصادی

ابرو گونای در کنفرانس خبری خود بحران اقتصادی را نیز مورد بحث قرار داده و اظهار داشت: اکنون آ.ک.پ با بحران اقتصادی سنگینی مواجه شده است. وضعیت به جایی رسیده است که باید در مقابل خلق قرار گرفته و عذرخواهی کنند. زمامداران باید اقدامات را برای افکار عمومی صراحتا بیان کنند. اما چون نمی‌خواهند مورد حسابرسی قرار گیرند، سیاست تغییر مسئولین را به اجرا در می‌آورند. ما به خوبی می‌دانیم که این وضعیت به پایان می‌رسد و از بیکاری، گرسنگی، فقر و فاشیسم رها می‌شویم.

دست از تاراج بردارید

ابرو گونای در رابطه با نقض حقوق در مناطق شمال-شرق سوریه از سوی نیروهای جهادی تحت کنترل آ.ک.پ نیز سخن گفته و اظهار داشت: گروه‌های جهادی در شمال شرق سوریه به گروه‌های مجرم تبدیل شده‌اند. کودکان را شکنجه می‌دهند، زنان را شکنجه می‌دهند. محصولات منطقه را به تاراج می‌برند و مرتکب جرایم روزانه می‌شوند. لازم است که دست از تاراج بردارند تا ساکنان این منطقه بتوانند به محل اقامت خود بازگردند، لازم است که موانع و محدودیتها برداشته شوند.