وکلا یک بار دیگر برای رفتن به امرالی درخواست دادند

وکلای دفتر حقوقی سده برای انجام دیدار با موکل خود، رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان که ۴۰ ماه است از وی اطلاعی دریافت نمی‌شود، درخواست کردند.

درخواست دیدار

وکلای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان با مراجعه به دفتر دادستانی عمومی بورسا و اداره کیفری امرالی خواستار ملاقات با موکل خود شدند. این درخواست‌ها توسط وکلای دفتر حقوقی سده، سوزان آکیپا، ابراهیم بیلمز، چنگیز یورکلی و عمران امکچی ارائه شده است.

وکلا همچنین درخواست ملاقات برای سایر زندانیان در امرالی، عمر خیری کونار، هامیلی یلدیریم و ویسی آکتاش را دادند.