انتشار بیانیه زنان اعتصاب کننده در زندان‌های شمال کوردستان و ترکیه

زنان زندانی که برای پایان دادن به حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد از ۲۷ نوامبر در زندان‌های باقرکوی، آفشین و رحا دست به اعتصاب زده‌اند، فراخوان افزایش حمایت‌ها را منتشر کردند.

فعالیت اعتصاب نامحدود زندانیان پ.ک.ک و پاژک برای پایان دادن به حصر سنگین عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد از ۲۷ نوامبر ۲۰۲۰ در زندان‌های باکور کوردستان و ترکیه آغاز شده است و امروز در هشتمین روز اعتصاب به سر می‌برند. زندانیان زن که پیشاهنگ این اعتصاب غذای نامحدود هستند، از راه تماس تلفنی پیامی منتشر کردند.

این پیام از طرف سودا یشیل کایا، خزینه آلچی، دیلان توران و ایلم ازر منتشر شد. در این پیام سالگرد تاسیس پ.ک.ک تبریک گفته شد و از خلق کورد و دوستانشان درخواست کردند که برای شکستن حصر، مقاومت را افزایش دهند.

زندانیان زن اعتصاب کرده همچنین اعلام کردند، آنها با روح و روحیه‌ی چیاگر یکی از فرماندهان مقاومت سور، مقاومت را آغاز کرده‌اند و همچنین درخواست نمودند. حصر سنگین که سال‌هاست علیه رهبر خلق کورد ادامه دارد، هر چه سریعتر پایان یابد.

زندانیان اعتصاب کرده اعلام کردند، سال ۲۰۱۸ برای این هدف دست به اعتصاب زده‌اند و اعتصاب آنها به نتیجه رسید. آنها همچنین اعلام کردند، "ما آماده هستیم برای رهبر آپو هر کاری بکنیم. روحیه و اراده‌ی ما عالی است."

زندانیان زن اعتصاب کرده همچنین اعلام کردند، زنان زندانی بسیار با روحیه هستند و از خلق کورد و دوستانشان درخواست کردند، "باید همه علیه حصر امرالی به پا خیزند، چون رهبر آپو فقط رهبر خلق کورد نیست بلکه رهبر همه‌ی خلق‌ها است، فراخوان ما بویژه برای زنان و جوانان است".