زندانیان به تحصن برای عدالت درود فرستادند

زندانیان برای تحصن عدالت نامه ارسال کردند که در چندین شهر ادامه دارد، به مبارزات مادران درود فرستادند.

فعالیت‌های تحصن برای عدالت خانواده و‌ بستگان زندانیان برای مطالبه‌ی آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و راه‌حل‌ سیاسی مسئله‌ی کورد با حمایت خلق در چندین شهر ادامه دارد. در فعالیت‌های امروز نامه‌ی مشترک زندانیان سیاسی قرائت شد.

آمد

فعالیت شهر آمد ۶۹ روز است ادامه دارد.

در محل برگزاری تحصن برای عدالت، پلاکارد «برای عدالت انزوا را برخواهیم چید، برای دست‌یابی به صلح اجتماعی به صدای زندانیان تبدیل خواهیم شد» نصب شده بود، فعالین جلیقه‌ای که بر روی آن نوشته شده بود است: «انزوا جنایت علیه بشریت است» را بر تن کرده بودند.

در این فعالیت به طور مستمر شعار «زنده باد مقاومت زندان» و «ما از طریق مقاومت پیروز می‌شویم» سرداده شد.

اِلح

فعالیت شهر اِلح ۱۱ روز است ادامه دارد.

در این فعالیت نامه‌ی زندانیان قرائت شد. در این نامه به توطئه‌ی بین‌المللی علیه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و انزوا، اعتراض شده بود.

استانبول

فعالیت شهر استانبول ۶۱ روز است ادامه دارد.

در این فعالیت نامه‌ی زندانیان شرکت کرده در اعتصاب غذا قرائت شد.

همچنین شعارهایی از جمله «زنده باد مقاومت زندان» و «زنده باد رهبر آپو» سرداده شد.

وان

فعالیت شهر وان ۶۹ روز است ادامه دارد.

در این فعالیت نامه‌ی زندانیان شرکت کرده در اعتصاب غذا قرائت شد.

نامه‌ی زندانیان

در نامه‌ی مشترک زندانیان سیاسی به مادران شرکت کرده در تحصن برای عدالت به مبارزات مادران درود فرستاده شده است و تاکید کرده‌اند که تمامی خواسته‌ها و تلاش ما برای متوقف کردن اشک چشمان شما و سرزمینی آزاد است.

زندانیان در پیامی برای مادران گفته‌اند: «شما به مبارزه و مقاومت تبدیل شده‌اید، ما مفتخر هستیم و بر خود می‌بالیم که مادرانی همچون شما را داریم.»

در ادامه ذکر شده است که آن‌ها از فعالیت مادران آگاه هستند و بسیار از فعالیت‌ها و بیانیه‌هایشان خرسند هستند و گفته‌اند: «در برابر خون و جنگ و اشک، شما به مادران صلح تبدیل شدید و ما به مبارزه پرداختیم. شما آن‌چنان قوی هستید که هر از گاهی درون جعبه استخوان فرزندانتان را برایتان می‌آورند. ولی باز شما از فعالیت دست نمی‌کشید.»

زندانیان همچنین تاکید کرده‌اند برای ساختن امروز و آینده لازم است بیش از پیش با درک «مقاومت زندگی است» مبارزه و مقاومت مشترکی انجام دهیم.

فراخوان برای خلق

زندانیان به کارزار «آزادی برای عبدالله اوجالان، راه‌حل‌ سیاسی مسئله‌ی کورد» اشاره کرده‌اند و اعلام نمودند با گذشت زمان این کارزار در حال گسترش است، در ادامه گفته‌اند: «در ۲۵مین سالگرد توطئه‌ی بین‌المللی، مقدس‌ترین کار برچیدن و از بین بردن تمامیت انزواست. از کودک تا سالمندان، زن و مرد، همگان باید در این زمان به انجام کار و وظیفه بپردازند. با این درک و آگاهی از خلق خود می‌خواهیم که به مبارزات مادران گرامی ما بپیوندند. تا بتوانیم از این طریق تاج پیروزی بر سر مبارزاتمان بگذاریم.»

در پایان اعلام کرده‌اند: «مادران گرامی ما! خواستیم به نمایندگی از فرزندانتان در زندان‌ها طی چند کلمه به مقاومتتان درود بفرستیم. ما به عنوان فرزندانتان بسیار به خود می‌بالیم، در چنین روندی آن‌چه از دست ما برمی‌آید، از شما حمایت خواهیم کرد. ما معتقد هستیم که مبارزات مشترک کوه و زندان و خلق، ما را به پیروزی خواهند رساند. با این احساسات توطئه‌ی ۱۵ فوریه را نفرتی انقلابی می‌کنیم، از صمیم قلب بە شما درود و قدردانی می‌فرستیم. بار دیگر اعلام می‌کنیم، پیروزی از آن ماست.»