زندانیان دستگیرشده در پرونده‌ی پ‌ک‌ک و پاژک: پس از انتخابات مقاومت خود را به مرحله جدیدی می‌رسانیم

زندانیان دستگیر شده در رابطه با پرونده‌ی پ‌ک‌ک و پاژک اعلام کردند تا پس از انتخابات اعتصاب غذای خود را تمدید کرده‌اند و گفتند: «روز، روز تجمع حول رهبر آپو است، بر مبنای آزادی جسمانی رهبری، روز دست‌یابی به آزادی خلق است.»

دنیز کایا به نمایندگی از زندانیان دستگیر شده در رابطه با پرونده‌ی حزب کارگران کوردستان (پ‌ک‌ک) و حزب آزادی زنان کوردستان (پاژک) بیانیه‌ای منتشر کرد.

بیانیه‌ی زندانیان به شرح زیر می‌باشد:

«علیه سیاست‌های حکومت فاشیستی حزب عدالت و توسعە (آ‌ک‌پ)-حزب حرکت ملی (م‌ه‌پ) و برای به اتمام رساندن نسل‌کشی کورد، کارزار ‘آزادی برای عبدالله اوجالان، راه‌حل‌ سیاسی برای مسئله‌ی کورد’ در سراسر جهان آغاز شده است. به عنوان خلق و جنبش تصمیم بر ملحق شدن به این کارزار گرفته شد و این وضعیت برای افکار عمومی اعلام شد. ما به عنوان زندانیان دستگیر شده در رابطه با پرونده‌ی حزب کارگران کوردستان (پ‌ک‌ک) و حزب آزادی زنان کوردستان (پاژک) در زندان‌ها، در چارچوب این تصمیم، در سال روز تأسیس حزبمان در ۲۷ نوامبر با انجام اعتصاب غذا در این روند شرکت کردیم. با قدرت و نیرویی که از مقاومت رهبری و عملیات‌های انقلابی موفق گریلاهای قهرمان و فعالیت ‘تحصن برای عدالت’ خانواده‌ها و بستگان ما و مقاومت خلق ما که از میادین و عرصه‌های مختلف دریافت می‌کنیم، مصرانه به اعتصاب غذای خود ادامه می‌دهیم.

این مرحله‌ی کنونی با وجود خطرات، دارای فرصت مناسبی برای پیروزی است. در جنگ جهانی اول براساس نسل‌کشی کورد‌ها، دولت ترکیه تأسیس شد. بار دیگر جنگ جهانی دوم بر اساس نسل‌کشی کوردها، تاسیس دولت ملی ایران را در پی‌داشت و انتظار می‌رود که جنگ جهانی سوم نیز بر اساس نسل‌کشی کوردها پایان یابد. ما به آسانی می‌توانم این را از اتفاقات اتفاق افتاده ببینیم. اما این بار این واقعیت وجود دارد که خلق خود را حول پارادایم ‘دمکراتیک، اکولوژیک و آزادی زنان’ رهبر آپو سازماندهی کرده است. یک تجربه‌ی ۵۰ ساله وجود دارد که توسط مقاومت رهبری و شهدا و پ‌ک‌ک ایجاد شده است. در سطح بین‌المللی اندیشه‌ی رهبر آپو به سرعت در حال گسترش است و از آن صیانت می‌شود و رهبر آپو به یک رهبر جهانی تبدیل شده است. حقیقت گریلا و خلق وجود دارد که حول نیروی ایدئولوژیک در خط‌مشی فداکاری حرکت می‌کند. تمامی این‌ها منابع قدرت اساسی ما هستند که بازی‌های فاشیسم دولت ترکیه و نیروهای هژمون‌گرا را خنثی کرده و ما را آزاد می‌کنند.

«اصرار و پافشاری ما بیش از پیش است»

به نمایندگی بیش از ۱۰ هزار زندانی دستگیر شده در رابطه با پرونده‌ی پ‌ک‌ک و پاژک در زندان‌های دولت ترکیه، بار دیگر اعلام می‌داریم، تا سرحد مرگ به ارزش‌های رهبری و شهدا و خلق و مبارزاتمان وفادار هستیم. در چنین روندی تاریخی، در زندان نیز وظایف و مسئولیت‌های ما برای به پیروزی رساندن مبارزات در بالاترین سطح قرار دارد. خط‌مشی فداکاری گریلا، خط‌مشی مقاومت ما نیز است. آزادی جسمانی رهبری به عنوان خالق تمامی مادیات و معنویات ما، برای ما حقیقت وجود و توسعه‌ی خط‌مشی فداکاری است. به همین سبب در راستای رفع انزوای رهبر آپو و دست‌یابی به آزادی جسمانی وی، برای انجام هر نوع وظیفه و مسئولیتی آماده هستیم، همگان بدانند، ما به وظایف و مسئولیت‌های خود عمل می‌کنیم.

«پس از انتخابات وارد دوره‌ی جدیدی خواهیم شد»

می‌خواهیم به این اشاره نماییم، ما در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۳ برای رفع انزوای تحمیلی بر رهبر آپو، اعتصاب غذای نوبتی را آغاز کردیم و به افکار عمومی اعلام کردیم که تا ۱۵ فوریه فعالیت‌های خود را به سطح نوینی خواهیم رساند، برای این‌که بر کارزار در خارج تأثیر نگذارد و مانعی برای مبارزات انتخابی نشود، تا پس از انتخابات فعالیت‌های خود را تمدید می‌کنیم. روند فعالیت‌های گسترده که خلق ما در رابطه با کارزار خارج از کشور  از ۱۵ فوریه تا ۴ آوریل انجام خواهند داد و بار دیگر به این مرتبط است و در انتخابات موضع خلق ما علیه سیاست‌های نسل‌کشی و سیاست قیوم‌های فاشیست آ‌ک‌پ و م‌ه‌پ را مهم می‌دانیم و معتقد هستیم که خلق ما علیه این‌ها‌، پاسخی مناسب و درخور را خواهند داد. برای این‌که بر این روند تأثیر نگذارد تصمیم گرفتیم فعالیت اعتصاب غذای نوبتی خود را تا پس از انتخابات تمدید نماییم. رو به افکار عمومی تاکید می‌کنیم، اگر انزوای تحمیلی بر رهبر تا پس از انتخابات ادامه یابد، فعالیت‌های خود را به مرحله‌ی نوینی خواهیم رساند و تا به نتیجه نرسیم، به فعالیت‌های خود ادامه خواهیم داد. در این روند و در چارچوب کارزار از تمامی خلق و نهاد‌ها و سازمان‌ها و محافل دمکراتیک می‌خواهیم که مقاومت را گسترش دهند، با انجام فعالیت‌های گسترده و توده‌ای برای آزادی جسمانی رهبر آپو بسیج شوند و در این مرحله حساس به وظایف تاریخی خود عمل کنند و این روند را به موفقیت برساند. ما بار دیگر از تمامی خلق و دوستان خود می‌خواهیم که با تمام قوا در فعالیت‌های انتخاباتی شرکت کنند تا جلوی تشکیلات فاشیستی را بگیرند و سیاست‌های نسل‌کشی کوردها را خنثی کنند.

ما می‌گوییم، روز جمع شدن حول رهبر آپو است. روز آزادی جسمانی رهبر آپو و دست‌یابی به آزادی خلق ماست. روز شکستن انزوای امرالی است. روز از بین بردن سیاست‌های نسل‌کشی کوردهاست. روز ایجاد بهار آزادی خلق‌هاست. به تمامی کسانی که بر این مبنا به مقاومت می‌پردازند، درود می‌فرستیم.