تصاویر ویدیویی عملیات یگان شهید بدران علیه اعضای میت در دهوک

​​​​​​​فرماندهی یگان انتقامی شهید بدران گوندکرمو تصاویر ویدیویی عملیات روز ١٣ مه (٢۴ اردیبهشت) علیه اعضای میت در نزدیکی پایگاه کانی ماسی واقع در دهوک را منتشر کرد.

در اطلاعیه‌ فرماندهی یگان انتقامی شهید بدران گوندکرمو آمده است:

"روز ١٣ مه یگان‌های انتقامی شهید بدران گوندکرمو علیه یکی از نقاط ویژه اعضای سازمان میت در نزدیکی پایگاه کانی ماسی واقع در بخش آمدیه در استان دهوک باشور کوردستان عملیاتی را به انجام رساندند. در این عملیات نقطه ذکر شده هدف قرار گرفته و تعدادی از عناصر دشمن کشته شدند، اما تعداد دقیق تلفات محرز نشده است."