چهل سالگی فتوای قتل‌عام کردها از سوی روح‌الله خمینی

امروز ۴٠ سال از واقعه‌‌ی قتل‌عام خلق کُرد در روژهلات کردستان می‌گذرد که با اعلام فتوای جهاد خمینی به اجرا درآمد

   ۱۹ آگوست سال ۱۹۷۹ / ٢٨ مرداد ١٣۵٨، درست زمانیکه جنبش خلق کُرد در روژهلات کردستان توسعه یافته بود و یک سال از حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی می‌گذشت، خمینی، رهبر حکومت جمهوری اسلامی علیه خلق کُرد فتوای جهاد [نسل‌کشی] صادر کرد.

   روح‌الله خمینی مشروع‌ترین مطالبات خلق کُرد را که شامل دمکراسی و حق خودمدیریتی در روژهلات کُردستان بود، با حمله‌ی نظامی و اعدام جواب داد.

   در این زمان ارتش و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، به سمت شرق کردستان لشکرکشی کردند. از سوی دیگر صادق خلخانی به عنوان قاضی شرع به کردستان فرستاده شد. ازین جهت که علیه خلق کُرد اعلام جهاد شده بود، تمامی کُردها را کافر قلمداد می‌کردند و دیگر از کشتن هیچ کُردی چه مسلح و چه غیرنظامی ابایی نداشتند.

   جدای از کسانی که هدف حملات نظامی ارتش و سپاه قرار گرفتند، صدها جوان که از نخبه‌های جامعه‌ی کردستان به شمار می‌آمدند، در دادگاه‌های یک دقیقه‌ای صادق خلخالی به اعدام محکوم شده و پس از آن به دار آویخته شدند.

   با وجود این اقدامات وحشیانه‌ که از سوی رژیم خمینی علیه خلق کُرد انجام می‌گرفت، خلق کُرد تسلیم نشده و در شهرهای سنه، سقز، بانه و پاوه مقاومتی تاریخی را به انجام رساندند. نمونه‌ی بارز این مقاومت‌ها، مقاومت ۲۴ روزه‌ی شهر سنه بود، که با وجود اینکه از هر چهار طرف در محاصره و تحت حملات بمباران و توپباران قرار گرفته بود، نیروهای مردمی آن ۲۴ روز از این شهر دفاع کردند و اجازه ندادند که به دست نیروهای مسلح ایران بیفتد.

   در همین زمان بود که ابوالحسن بنی صدر، رییس جمهور وقت حکومت جمهوری اسلامی، طی سخنانی خطاب به نیروهای نظامی رژیم گفت:" نیروهای ارتش نباید پوتین‌هایشان را از پای در بیاورند، تا زمانیکه آشوب کردستان را از بین برده و این یاغی‌ها را بکُشند."

   در چهلمین سالروز کشتار خلق کُرد در روژهلات کردستان به دستور خمینی، حاکمیت ایران همچنان به زیر پا گذاشتن حقوق مشروع شهروندان کُرد ادامه می‌دهد. جمهوری اسلامی طی چهل‌ویک سال همچنان به تاراج کردستان، بیگاری کشیدن از کردها، بیابانی کردن طبیعت کردستان، ایجاد فتنه میان کردها، گسترش مواد مخدر و فحشا، ترویج بیکاری، ترویج نهادهای ضد اجتماعی بسیج و بازداشت و حبس طویل‌المدت و اعدام فعالان حقوق مدنی ادامه می‌دهد و هنوز نیز کردستانی‌ها (چه شیعه و چه سنی؛ با لهجه‌ها و باورهای گوناگون در هفت استان زاگرس و شمال خراسان) را همچون شهروند درجه چندم به شمار می‌آورد.

   اگرچه حکومت جمهوری اسلامی مطالبات مشروع خلق کُرد و دیگر خلق‌های ایران را با سرکوب و قتل‌عام پاسخ داده است ولی جوانان و زنان کردستان با مبنا قراردادن برساخت ملت دمکراتیک و ایده‌های عبدالله اوجالان نقش پیشاهنگی مبارزه را بر دوش گرفته و امروز منسجم‌ترین نیروی سازماندهی شده اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و نظامی در تمام ایران هستند که رژیم آخوندی ایران و گروههای شبه اپوزیسیون اقتدارطلب خارج نشین را به دلهره انداخته است.