انقلابیون میانمار از انقلاب روژآوا حمایت کردند

انقلابیون میانمار در پیامی خطاب به نیروهای روژآوای کوردستان، ضمن ابزار نگرانی و خشم خود از حملات به این بخش کوردستان، بر حمایت خود از انقلاب روژآوا تاکید نمودند.

در پیام انقلابیون میانمار آمده: «از حملات هوایی اخیر و هدف قراردادن افراد و مراکز غیرنظامی در روژآوا نگران شدیم.

ما مشکلات و سختی‌ها، قربانی‌دادن و شجاعت خواهران و برادرانمان را در روژآوا درک می‌کنیم، زیرا خودمان بیش از ۷۰ سال است با یک دیکتاتوری نظامی درحال نبرد هستیم.»

در ادامه پیام مذکور آمده: «از یک جنبش انقلابی به یک جنبش انقلابی دیگر که جامعه بین‌الملل خود را در قبال آنها کر و کور کرده است: می‌خواهیم بگوییم که ما مبارزات شما را می‌بینیم، مجاهدات شما برای آزادی و عدالت را می‌بینیم. نبود کسانی که در برابر تبهکاری و ناعدالتی بایستند، از خود تبهکاری و ناعدالتی ترسناک‌تر است.»

در روزهای اخیر نیز فرماندهی کل ی‌پ‌گ و ی‌پ‌ژ به انقلابیون میانمار درود فرستادند و حمایت خود را از آنان اعلام نمودند.