ایران و رزمایش عبور از ارس

سپاه پاسداران با انتقال نیرو و تجهیزات خود به مرزهای آذربایجان از روز گذشتە مانور نظامی گستردەای را در منطقه ارس آغاز کرده است.

سپاه پاسداران با انتقال نیرو و تجهیزات خود به مرزهای آذربایجان از روز گذشتە مانور نظامی گستردەای را در منطقه ارس آغاز کرده است. گمان نمی رود این مانور در بحبوحه خیزشهای سراسری ایران صرفا مربوط به مناقشات مرزی مربوط به میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان باشد.

سپاه پاسداران می‌گوید در این رزمایش برای نخستین بار نصب پل شناور به‌منظور تردد نیرو و تجهیزات روی رودخانه ارس که مرز مشترک ایران با نخجوان، ارمنستان و جمهوری آذربایجان را تشکیل می‌دهد تمرین خواهد شد.

این سومین بار است که با آغاز جنگ قرەباغ، حکومت ایران دست به عملیات نظامی می‌زند. دو سال پیش زمانیکە جمهوری آذربایجان با کمک ارتش ترکیه و گروههای افراطی اسلامی دست به کشتار و بیرون راندن ارامنه آرتساخ زد، علی خامنه‌ای رهبر حکومت ایران موضعی همسوی آنکارا و باکو اتخاذ کرد که توجه بسیاری را در تهران به خود جلب کرد.

الهام علی اف و رجب اردوغان علاوه بر جاه‌طلبی ارزی و تخاصم با ارامنه، اهداف اقتصادی نیز داشتە و در تلاش بودەاند خط ترانزیتی نخجوان را نیز به کنترل درآورند. به نظر می‌رسد سپاه پاسدران علاوه بر تاکید بر دفاع از منافع اقتصادی خود از سویی می‌خواهد اقتداری را که در خیابان‌های کشور زیر پای معترضان از بین رفتە می بینند، بنوع دیگری به رخ بکشد.

این مسئلە به دنبال قیام در اردبیل اهمیت بیشتری کسب کرد، زیرا حکومت از زبانه کشیدن آتش اعتراضات در آذربایجان هراسان بود. بنابراین این مانورهای نظامی می‌تواند اهدافی چند جانبه داشته باشد. رسانەهای ایران و مقامات سپاه از پیشروی نیروهای جمهوری آذربایجان در مرزهای ایران و ارمنستان و تلاش برای الحاق نخجوان نگران هستند اما جسارت ارائە نقد وضعیت موجود را ندارند.

در زمان هجوم جمهوری آذربایجان به آرتساخ، این علی خامنه‌ای بود که پشت باکو ایستاد و مسئولانی که از نتایج منفی اقتصادی آن برای ایران نگران بودند را وادار به سکوت کرد. سپاه پاسداران همچنین از حضور نظامی اسرائیل در کنار مرزهای خود بیم دارد چون روابط باکور و اورشلیم تنگاتنگ است.
این رزمایش و تمرین عبور نیروهای ایران از رود ارس که در واقع تهدیدی برای اشغال جمهوری آذربایجان است در حالی برگزار میشود که به گزارش رسانەهای حکومتی ایران، هفته گذشته ابراهیم رئیسی در دیدار با الهام علی‌اف رئیس جمهور آذربایجان اعلام نمودە است جمهوری اسلامی هیچ تغییری در مرزها و ژئوپولیتیک منطقه را نمی پذیرد.