«باید مبارزه ایدئولوژیک ضد فاشیستی را سازمان دهیم»

در اولین کنفرانس جهانی جوانان، درباره نواقص جنبش جوانان جهان گفتگو شد و جوانان گفتند: «باید مبارزه ایدئولوژیک ضد فاشیستی را سازمان دهیم.»

در اولین کنفرانس جهانی جوانان که توسط شبکه "جوانان تاریخ می‌نویسند" در پاریس پایتخت فرانسه برگزار می‌شود، جوانان از کشورهای مختلفی در این کنفرانس حضور دارند و درباره مشکلات و نواقص جنبش‌های جوانان در جهان بحث و تبادل نظر کردند.

در این کنفرانس یک گفت و شنود با عنوان "درک جهان امروز در اوج بحران‌ها" برگزار شد. نمایندگان جوانان از کشورهای آسیایی، آمریکای لاتین، خاورمیانه، اروپا و آفریقا صحبت کردند.

«نمی‌خواهیم حاکمان و سلطه‌گران تاریخ زنان و جوانان را رقم بزنند»

زیلان آتیش مجری این نشست درباره مبارزه مشترک جوانا صحبت کرده و گفت: «ما از مشکلات اجتماعی در سطح جهان حرف می‌زنیم. درباره وضعیت جنبش‌های آزادیخواهانه و دموکراتیک و جوانان کشورها صحبت می‌کنیم. ما نمی‌خواهیم حکمرانان فعلی، تاریخ جوانان و زنان را رقم بزنند.»

سیستم سرمایه‌داری موجب ناامیدی در میان جوانان می‌شود

صوفیا سوریانو از طرف سازمان جوانان "پاودر پوپولار" آرژانتین گفت: «ما بیشتر در دانشگاهها خود را سازمان می‌دهیم. در سالیان اخیر با تشدید بحران اقتصادی، مشارکت مردم در نهادهای سیاسی کمتر شده است. انتخابات برگزار می‌شود، اما احزاب راستگرا پیروز می‌شوند. سیستم سرمایه‌داری موجب ناامیدی در میان جوانان شده است.»

فاشیسم در همه جا هست، باید مبارزه ایدئولوژیک ضد فاشیستی را سازمان دهیم

اردال شاهین از طرف جوانان باکور کوردستان صحبت کرده و گفت: «فاشیسم در همه جا هست. یک رنگ و یک جهت است. در باکور کوردستان و در سطح جهان مبارزه وسیعی علیه فاشیسم در جریان است. حالا مسئله کوردستان به یک مسئله جهانی و مسئله خلق کورد به مسئله خلق‌های جهان تبدیل شده است. قدرت‌های امپریالیستی نمی‌خواهند مسئله کورد حل شود. اگر مسئله کورد حل شود، جنگ‌های خاورمیانه پایان خواهد یافت و آزادی در خاورمیانه جاری خواهد شد. ما خواهان تداوم کمپین "آزادی برای عبدالله اوجالان، حل سیاسی مسئله کورد" تا رسیدن به نتیجه هستیم.»

جوانانِ مالی مبارزه می‌کنند

آمیدو دیاموتین از طرف سازمان " Union des Luttes" به مبارزه جوانان در کشور مالی پرداخت و گفت: «پیش از ورود دولت‌های امپریالیستی به آفریقا، در این کشورها دموکراسی وجود داشت، ما مخالف دموکراسی سفیدپوستان نیستیم بلکه مخالف چگونگی اجرای دموکراسی هستیم. ما می‌خواهیم دموکراسی از آداب و رسوم ما حمایت کند.

من یک گریلا و یک انقلابی هستم. ما ضد برخورد خودسرانه‌ی دولت مبارزه می‌کنیم.»

سپس تیم از طرف " Jugendkommune" صحبت کرده و به ملیتاریزه کردن و سیاست‌های مهاجرستیزی در اروپا اشاره نمود.

پس از گفت‌وشنود، کنفرانس با برنامه فرهنگی-هنری ادامه یافت.