بیش از نیمی از سودانیان با ‌‌‌‌‌‌‌‌‌«عدم امنیت غذایی شدید» روبرو هستند

طبق گزارشی که سازمان ملل متحد از آن حمایت می‌کند، بیش از نیمی ازجمعیت کل ۲۵.۶ میلیون نفر سودانیان، بدلیل جنگی که از ماه آوریل ۲۰۲۳ تاکنون ادامه دارد. با ‌‌«عدم امنیت غذایی شدید» روبرو هستند.

در گزارش سازمان همبستگی امنیت غذایی ‌(IPC) که وابسته به نهادهای سازمان ملل متحد می‌باشد، اعلام شده است که بیش از نیمی از جمعیت کشور سودان با ‌«عدم امنیت غذایی شدید» روبرو هستند.

طبق داده‌های IPC ‌‌«بیش از ۷۵۵.۰۰۰» سودانی با ‌«قحطی» روبرو هستند.

همچنین گفته شده است که بیش از ۸.۵ میلیون نفر در وضعیت ‌«اظطراری» می‌باشند که آخرین مرحله قبل از گرسنگی می‌باشد.

طبق همان منبع، در دارفور ‌(غرب)، کوردوفان ‌(جنوب-غرب)، الجزیره ‌(مرکز) و ۱۴ منطقه در پایتخت شهر خارتوم و اطراف آن ‌‌«خطر قحطی» وجود دارد.

کمیسریای عالی آوارگان سازمان ملل متحد ‌(UNHCR)، فیلیپو گراندی در ابتدای ماه ژوئن هشدار داده بود که در رساندن کمک‌های انسانی برای سودان ‌‌«اشکالاتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌» وجود دارد و این کشور هنوز هم خلق با تهدید ‌«گرسنگی» روبرو می‌باشد.

طبق سازمان ملل متحد، جنگی که از مورخ ۱۵ آوریل ۲۰۲۳ در میان ریاست ارتش ژنرال عبدالفتاح البرهان و جانشین سابق او ژنرال محمد حمدان داگلو ریاست نیروهای واکنش سریع ‌(ه‌د‌ک) درگرفته است، هزاران نفر جان باختند و بیش از ۹ میلیون نفر نیز آواره شدند.

هر دو طرف جنگ‌ بدلیل هدف گرفتن غیرنظامیان، بمباران مناطق مسکونی و مانع کردن کمک‌های انسانی به جنایات جنگی متهم شدند.