رأی‌گیری در خارج از ترکیه آغاز شد

رأی‌گیری خارج کشور برای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری ترکیه آغاز گردید.

از امروز ۲۷ آوریل رای‌گیری در خارج از ترکیه آغاز شد و تا ۹ می ادامه دارد. بعلاوه رای‌گیری در دروازەهای مرزی تا ١۴ می ادامه خواهد داشت.
حدود ۳ میلیون و ۵٠٠ هزار رای‌دهنده در خارج از ترکیه ثبت شدەاند.
طبق گزارش کمیسیون عالی انتخابات، ۴ هزار و ۶٧١ صندوق رای‌گیری در خارج از ترکیه و نقاط مرزی و گمرکی مستقر گردیدەاند.
بعلاوه حدود ٣ میلیون و ۴١۶ هزار و ٩٨ رای‌دهنده در خارج از کشور ثبت نام کردەاند. تعداد افرادی که برای اولین بار در انتخابات شرکت می کنند، ٢٧٧ هزار و ۴۶۴ نفرند.
رای‌گیری در نمایندگی‌های خارج کشور طبق زمانبندی مقرر از ساعت ٠٩:٠٠ تا ٢١:٠٠ و در سفارتخانەها نیز از ٠٩:٠٠ تا ١٨:٠٠ خواهد بود.
بیشترین رای دهنده در آلمان است
طبق آمار کمیسیون عالی انتخابات ترکیه، بیشترین رای دهندەی خارج کشور در آلمان است. در آلمان، ١ میلیون و ۵٠١ هزار و ١۵٢ رای دهندەی ترکیه هست. در فرانسه ٣٩٧ هزار و ٨۶ نفر و در هلند ٢٨۶ هزار و ٧۵٣ رای دهنده وجود دارد.

رای گیری در برلین آغاز شد

صبح امروز رای دهندگان در مقابل سفارتخانه ترکیه در برلین پایتخت آلمان حاضر شده و شروع به رای دادن کردند.
طبق اطلاعات دسته هماهنگی برلین، ائتلاف کار و آزادی از ٢٧ آوریل تا ٩ می رای دهندگان را از برلین با خودرو به مراکز رای گیری ویدینگ، کریوزبرگ و نیوکلن منتقل می کنند.
در یک هفته اخیر در برلین در ١٠ صندوق رای گیری انجام می شود و در پایان هفته تعداد صندوقها به ١٢ صندوق می رسد. شهروندان اطراف برلین نیز می توانند برای رای دادن به برلین بروند.
از مراکز جمعیت دموکراتیک در دریسدرن و هالی، اتوبوس برای رساندن شهروندان به مراکز رای گیری آماده گردیده است.
هر روز از چیمنیتز اتوبوس حرکت می کند.
همچنین از ماکدیبورگ و لایپزیگ اتوبوس برای حمل شهروندان آماده شده است.
برای حفاظت از صندوقهای اخذ رای در برلین، ٢٢٠ بازرس توسط حزب چپ سبز گماشته شدەاند.