رخداد طوفان در برزیل؛ حداقل ۳۶ نفر جانباختند

در ایالت سائوپائولو در جنوب برزیل بر اثر طوفان شدید دهها نفر جانباختند.

پس از رانش زمین و سیل در برزیل در آخر هفته، این کشور با یک فاجعەی طبیعی جدید روبرو شد.

فیلیپ آگوستو شهردار سائو سباستیائو، که در ۲۰۰ کیلومتری سائوپائولو قرار دارد گفت: تاکنون ۳۵ نفر در این شهر جان خود را از دست دادەاند.

در شمال، در شهر ساحلی اوباتوبا نیز گزارش شده که یک دختر جانش را از دست داده است.

هنگول پریرا، رئیس دفاع مدنی سائوپائولو به رسانەهای برزیلی گفت که احتمالاً تعداد کشتەشدگان افزایش بیابد.

حدود ۵۰ خانه در شهر سائو سباستیائو زیر آب رفته و گزارشها حاکی از آن است که هنوز مردم زیر آوار و خاک ماندەاند.

در برزیل که بەشدت تحت تاثیر گرمایش زمین قرار دارد، بلایای طبیعی افزایش یافته است. در شهر پتروپلیس از توابع ریودوژانیرو در سال ٢٠٢٢ بر اثر باران شدید، بیش از ٢٣٠ نفر جانشان را از دست دادند.