روسیه پیمان هستەای "استارت جدید" را بە حالت تعلیق در‌آورد

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه دربارەی خلع سلاح اتمی گفت: روسیه مشارکت خود در پیمان "New Start" (استارت جدید) را به حالت تعلیق درآورده است.

پوتین در گفتگویی با یک شبکه تلویزیونی روسی گفت: روسیه پیمان هستەای "استارت جدید" را به حالت تعلیق درآورده است.

پوتین از مقامات روسیه خواست در صورت آزمایش تسلیحات هستەای توسط واشنگتن، آنها نیز سلاح اتمی، آزمایش کنند.

این معاهده به ایالات متحده و روسیه اجازه می‌دهد تا متقابلا پایگاه‌های نظامی همدیگر را کنترل کنند. به دلیل شیوع COVID-19، این کنترل به حالت تعلیق درآمدە بود.

به گفته مقامات آمریکایی، روسیه همواره از کنترل کردن نیروگاه‌های هسته‌ای خود سرباز زده است.