سازمان ملل متحد در مورد « بحران » در غزه هشدار داد

سازمان ملل متحد در مورد« بحران» درشمال غزه هشدار داد.

طبق آمار سازمان ملل متحد که موانع ایجاد شده توسط مقامات اسرائیلی را محکوم کرده است، از ۲۳ دسامبر تا حالا اسرائیل اجازه نداده است هیچ کاروان کمکی به شمال غزه برسد.

رامش راجا سینگهام ، از طرف مارتن گریتس، رئیس دفتر کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد گفت: « اگر در غزه کاری انجام نشود، فاجعه رخ خواهد داد».

راجا سینگهام گفت:« در اواخر ماه فوریه هستیم ودستکم پانصد و هفتاد و شش هزار نفر از چهار بخش ساکنان غزه یک قدم از گرسنگی و فاجعه فاصله دارند». او همچنین اشاره کرد که کل ساکنان دو میلیون و دویست هزار نفر« برای زنده ماندن به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند ولی متاسفانه این کمک‌ها محدود هستند».

وی همچنین هشدارداد که وضعیت خطرناک است و ممکن است از این بدتر نیز شود.

کارل سکاو، دستیار مدیر میدانی برنامه جهانی غذا (WFP) ، در بیانیه‌ای به شورای امنیت ملل متحد اعلام کرد: «اگر با سرعت کاری انجام نشود ، گرسنگی در شمال غزه رخ خواهد داد.»