اُزقهرمان، زندانی سیاسی ٧۵ ساله‌ی کورد، درگذشت

تقی‌الدین اُزقهرمان، زندانی سیاسی کورد، که از سه سال پیش در زندان نوع L پاتنوس توسط رژیم ترکیه به گروگان گرفته شده بود وفات کرد.

زندانی سیاسی ٧۵ ساله کوردستانی، تقی‌الدین اُزقهرمان، سه سال پیش در بخش ملازگرد استان موش باکور کوردستان دستگیر شده بود. روز گذشته پس از آنکه وضعیت جسمی اُزقهرمان در زندان نوع L پاتنوس وخیم اعلام شد به بیمارستان دولتی پانوس و سپس به بیمارستان دورسون اوداباشدر دانشگاه یوزونجیلی وان منتقل شد. اُزقهرمان در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده بود صبح امروز به دلیل بیماری تنفسی حاد درگذشت.

اُزقهرمان سال ٢٠١۴، رئیس حزب صلح و دمکراسی (ب.د.پ) در بخش ملازگرد استان موش بود.