کشته شدن یک سوخت بر بلوچ با شلیک مستقیم نیروهای رژیم

​​​​​​​بر پایه ی گزارش منتشر شده توسط کمپین فعالین بلوچ روز ۲م فروردین یک سوخت بر بلوچ با شلیک مستقیم نیروهای رژیم کشته شده است.

این سوخت بر بلوچ که نام وی 'محمد عثمان سیاهانی مقدم' اعلام شده است، در مرز کشتگان در حال سوخت بری بوده است که نیروهای رژیم به وی تیراندازی کرده‌اند. به دلیل اصابت گلوله با سر او در دم جان باخته است.

 

محمد عثمان سیاهانی مقدم متاهل و دارای چهار فرزند بوده است که به دلیل فقر و بیکاری به سوخت بری روی آورده است.