بمباران نیروهای حکومت دمشق توسط دولت ترکیه

دولت اشغالگر ترکیه در یکی از روستاهای منطقه شیرآوا در کانتون عفرین، با پهباد مسلح نیروهای حکومت دمشق را بمباران کرد.

طبق اعلام خبرگزاری "هاوار نیوز" دولت اشغالگر ترکیه به یک مقر نیروهای حکومت دمشق در روستای سوخانکه در منطقه شیرآوا حمله کرد.

اعلام شد که این یورش با پهباد مسلح انجام شده است. خبرها حاکی از منهدم‌ساختن یک پهباد است.