بیش از ۱۰۰ هزار افغانی ناچار به ترک پاکستان شده‌اند

هزاران پناهجوی افغانستانی در پی تهدید به اخراج آنان توسط دولت پاکستان، اقدام به خروج داوطلبانه از این کشور کردند.

دولت پاکستان به یک میلیون و ۷۰۰ هزار افغانی ساکن در کشورش هشدار داده بود تا اول نوامبر پاکستان را ترک کنند، در غیر این صورت آنان را دستگیر کرده و به افغانستان دیپورت خواهند کرد.

در مقابل، حکومت طالبان این سیاست دیپورت را نوعی "مجازات" تلقی نموده و آن را محکوم کرد.

طبق اعلام مقامات دولت پاکستان هزاران پناهجوی افغانی از دروازه تورهام عبور کرده و با کامیون و خودروهای سواری در حال رفتن به مرز افغانستان هستند.

طبق اعلام دروازه مرزی تورهام بیش از ۱۰ هزار پناهجوی افغانی از این دروازه عبور کرده‌اند و این شمار در حال افزایش است.

نیز گفته شده که از آغاز ماه اکتبر تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار پناهجوی افغانی به کشورشان بازگشته‌اند.