دو نامزد پ‌دک به اتهام بعثی بودن از انتخابات اخراج شدند

پس از اخراج رهبر لیست جبهه ترکمن از انتخابات به اتهام بعثی بودن، دو کاندیدای حزب دموکرات کوردستان (پ‌دک) نیز با همین اتهام از انتخابات اخراج شدند.

کمیسیون مستقل انتخابات عراق دو نامزد حزب دموکرات کوردستان را به اتهام بعثی بودن از انتخابات شورای استان‌های عراق اخراج کرد. این در حالیست که همین کمیسیون پیش‌تر تورهان عبدالرحمن، رهبر فهرست جبهه ترکمن‌ها در کرکوک را نیز اخراج کرده بود.

 در چهارچوب اخراج کاندیداهای بعثی، کمیسیون یوسف محمود و مهدی حاجی علو نامزدهای حزب دموکرات کوردستان در استان نینوا را اخراج نمود. علی رغم اینکه این دو کاندید به تصمیم کمیسیون اعتراض کرده بودند، اما اعتراض آنها رد شده و به طور کامل از پروسه انتخابات کنار گذاشته شدند.

 این برخوردهای کمیسیون در حالی است که ترکیه تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا جبهه‌ای برای عرب‌های سنی، جبهه‌ای برای ترکمن‌ها و جبهه‌ای برای کوردهایی که بازمانده سیاست‌های ترکیه هستند، ایجاد کند و با همین هدف طی هفته گذشته محمد حلبوسی، خمیس خنجر، حزب دموکرات کوردستان، حزب اتحاد اسلامی و جمعیت عدالت را به ترکیه فراخوانده و با آنها جلساتی برگزار شده بود.