گزارشگر ویژه سازمان ملل: تحریم‌ها علیه ایران غیرقانونی بوده، تأثیرات منفی بر زندگی جامعه گذاشته است

گزارشگر سازمان ملل متحد پس از ١٧ سال از ایران دیدار کرد. آلنا دوهان گزارشگر ویژه سازمان ملل، تحریم‌های آمریکا علیه ایران را "غیرقانونی" عنوان کرده و از لحاظ انسانی "دارای عواقب منفی" نامید.

از سال ٢٠٠۵ تاکنون برای اولین بار گزارشگر سازمان ملل متحد به ایران سفر کرده است. النا دوهان، رئیس مرکز تحقیقات صلح دانشگاه دولتی بلاروس و پروفسور حقوق بین‌المللی به عنوان گزارشگر سازمان ملل در فاصله روزهای ٧-١٨ می/ ١٧-٢٨ اردیبهشت برای مدت ١٢ روز از ایران دیدار کرد. دو‌هان در این سفر با مسئولین دولت، نمایندگان سازمان‌های غیردولتی، متخصصان امور پزشکی و گردانندگان نهادهای مالی ملاقات کرده است.

النا دوهان روز گذشته در نشستی مطبوعاتی در تهران شرکت کرد. دوهان اعلام کرد:"در این سفر من شاهد تأثیر شدید تحریم‌ها بودم، شاهد بودم که چگونه در حوزه انسانی تأثیر مخربی برجای گذاشته است."

دو‌هان گفت:"تدابیر اعمال شده علیه ایران، نقض حقوق بین‌المللی و غیرقانونی می‌باشند" و خواستار پایان دادن به تحریم‌ها شد.

دو‌هان گفت:"اگر واقعگرا باشم متأسفانه باید بگویم که در ماه آتی تحریم‌ها به پایان نمی‌رسند."

شایان ذکر است که از یکسال پیش مذاکره میان رژیم ایران و کشورهای موسوم به ۵+١ مذاکراتی در وین اتریش آغاز شده است. در این نشست‌ها تلاش می‌شود تا آمریکا به توافقنامه هسته‌ای با ایران بازگردانده شود، آمریکا به شیوه غیرمستقیم در این نشست‌ها حضور دارد.

سال ٢٠١۵ توافق هسته‌ای میان ایران از یکسو و آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، انگلستان و آلمان از سوی دیگر امضا شده بود. اما آمریکا سال ٢٠١٨ در دوره زمامداری دونالد ترامپ یکجانبه از پیمان خارج شده و تحریم‌های اقتصادی شدیدی را علیه ایران اعمال کرد. تهران نیز در پاسخ به این اقدام گام به گام از تعهدات خود در این پیمان عقب‌نشینی کرد.

سفر آلنا دوهان به ایران همزمان با افزایش افسارگسیخته تورم در این کشور و گسترش اعتراضات مردمی صورت گرفته است.

دوهان گفت:"اطلاع دارم که در ١٧ سال اخیر گزارشگر سازمان ملل از ایران دیدار نکرده است و امیدورام که این آخرین دیدار نباشد."

گزارشگر ویژه سازمان ملل از رژیم ایران خواست برای عملی نمودن برنامه همکاری بدون اتلاف وقت با سازمان ملل همکاری کند.

گزارش تازه آلنا دوهان در ماه سپتامبر به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه می‌شود.