کارگروه رایزنی روابط کوردی_عربی برگزار شد

سازمان توسعه و همکاری مصر از طریق شبکه مجازی (زوم) نشست مشاوره‌ای را با عنوان "اهمیت روابط کورد و عرب در زمینه تحولات و مشکلات روزمره" برگزار کرد.شرکت کنندگان در این نشست بر روابط تاریخی کوردی و عربی تأکید کردند

شماری از روشنفکران، سیاستمدارن و آکادمیسین‌ها، از جمله فتحی محمود سردبیر روزنامه مصری الأهرام، دکتر تایسر اللوسی تحلیلگر سیاسی عراق و دبیرکل انجمن عربی و حامی کورد، احمد بهاالدین رئیس حزب سوسیالیست مصر، سلوا قیقا فعال حقوقی تونس، بدران چیا کورد معاون رئیس شورای اجرایی منطقه خودمختار شمال و شرق سوریه، سرود احمد مدیر وکیل انجمن عامل کرکوک - عراق، رجای فاید نویسنده و مفسر مصری، رضوان ایزولی استاد دانشگاه بلکا در اردن، دکتر محب سلیها مفسر سیاسی، محمد اسماعیل الشامی رئیس ائتلاف بین‌المللی حقوق و آزادی‌ها- پاریس، ، برکت کار روزنامه نگار و نویسنده ترک، محمد السلامی  وکیل عراقی، رداد ایلیاس القلاب نویسنده و روزنامه نگار اردنی، یاسر ابو سیدو فعال سیاسی فلسطینی و صالح نیکبخت حقوقدان روژهلات کوردستان در این کارگروه شرکت کردند.

کارگروه از سوی روشن قاسم و دکتر مختار گباشی اداره شد.

عناوینی مانند "چرایی روابط کورد و عرب در این زمان؟" ، "نقش اعراب و کوردها در منطقه" و "آینده روابط کورد و عرب" و "نقش جامعه مدنی در فعال سازی گفتگوهای کورد و عرب" بحث شد.

فتحی محمود بر تقویت روابط کورد و عرب تأکید کرد و گفت: با وجود تغییراتی که در خاورمیانه در حال وقوع است، ما نیاز به تقویت روابط کورد و عرب داریم. تغییراتی در منطقه در حال وقوع است بنابراین ما باید در روابط کورد و عرب تجدید نظر کنیم، زیرا خطرات زیادی برای هر دو ملت وجود دارد. ۳ پروژه وجود دارد پروژه ترکی، پروژه ایرانی و اسرائیلی، اما هیچ پروژه عربی وجود ندارد. هر سه پروژه تهدیدی برای کوردها است.

رجایی فاید همچنین روابط کورد و عرب را به شرح زیر توصیف کرد: روابط کورد و عرب سابقه دیرینه دارد، اما دولت‌هایی که بر منطقه حاکم بودند قتل عام‌هایی را علیه مردم منطقه به ویژه مردم کورد انجام دادند و نیروهای بین‌المللی نیز علیه مردم کورد و عرب متحد شدند، این نیز تأثیر زیادی بر روابط کورد و عرب داشت.

فاید با اشاره به اینکه کوردها با موقعیت جغرافیایی خود در مقابل دولت ترکیه ایستاده‌اند که به کشورهای عربی دست نیابند و افزود: ایران همچنین سعی دارد منطقه را تحت کنترل خود درآورد. بنابراین، روابط کوردی و عربی باید تقویت شود، زیرا همه مردم در برابر خطرات و تهاجمات گروه‌های داعش در حالت دفاع بوده‌اند. ق.س.د نقش اساسی در از بین بردن داعش در سوریه دارد.

رجایی فاید بر اهمیت توسعه و تقویت روابط بین دو ملت تأکید کرد.

بدران چیا کورد با بیان اینکه روندی که منطقه طی می‌کند به مسئولیت‌های تاریخی نیاز دارد و اظهار داشت: روابط کورد و عرب با ریشه‌های تاریخی باستان باید در همه مراحل زندگی تقویت و عمل شود. وحدت دو ملت در برابر خصومت عثمانی نشانه این امر است.

چیا کورد خاطرنشان کرد که پیش از تأسیس دولت-ملت، روابط کورد و عرب رو به زوال بود و اجرای سیاست تکه‌تکه کردن تأثیر منفی بر روابط دو ملت داشته است.

چیا کورد به پروژه ملت دمکراتیک توجه نشان داد و اظهار داشت که این پروژه مناسب‌ترین راه حل برای توسعه روابط و حل مشکلات است.

نایب رئیس شورای اجرایی منطقه خودمختار شمال و شرق سوریه ادامه داد: کاملاً واضح است که عثمانی‌های اشغالگر جز فاجعه چیزی به جا نگذاشتند، خصوصاً پس از آنکه راهی جز کوچ به اروپا نداشتند. عثمانی‌ها به نام فتح به کشورهای اسلامی حمله کردند، علیه مردم منطقه قتل‌عام کردند و دموگرافی (از لحاظ جمعیتی) آنها را تغییر دادند. دولت ترکیه همچنان در تلاش است تا میراث عثمانی را احیا کند و به دلایل مختلف در سوریه، عراق، لیبی، یمن و مصر مداخله کند و از گروه‌های افراطی حمایت کند.

بدران چیا کورد با اشاره به جنایاتی که مزدور‌های دولت ترکیه علیه مردم کورد انجام داده‌اند، اظهار داشت: دولت ترکیه با حمایت از گروه‌های افراطی و مزدور، قتل عام‌هایی را علیه مردم کورد و سایر مردم سوریه به ویژه علیه ایزدی‌ها انجام داد و بهانه‌های بی‌اساس برای ارتکاب این قتل‌عام‌ها ایجاد کرد.

چیا کورد با تأکید بر لزوم مبارزه مشترک با تهدیدات ترکیه و ایجاد خلافت اسلامی عثمانی نوین افزود که مردم کورد، عرب و سوریه در منطقه فداکاری‌های زیادی انجام داده‌اند تا منطقه را از تروریسم نجات دهند و امنیت را سوریه تضمین می‌کند.

برکات کار همچنین اظهار داشت که بیش از ۴۰ میلیون کورد در خاورمیانه وجود دارد که در بسیاری از کشورها پراکنده شده‌اند، بسیاری از مردم مانند مردم کورد و مردم فلسطین هنوز حقوق خود را کسب نکرده‌اند. بركات اظهار داشت كه كوردها حق دارند سرنوشت خود را تعيين كنند.

صالح نیکبخت، حقوقدان روژهلات کوردستان خاطرنشان کرد که روابط محکمی بین مردم خاورمیانه وجود دارد و کوردها قبلاً و تاکنون همراه با اعراب علیه مهاجمان جنگیده‌اند. نیکبخت خاطرنشان کرد که دولت‌های ترکیه و ایران طی یک قرن گذشته سعی کرده‌اند روابط کورد و عرب را تحت تأثیر قرار دهند تا منطقه را کنترل کنند و اخیراً از گروههای تروریستی پشتیبانی کرده‌اند.

مسئله کوردها یکی از مهمترین موارد در منطقه است

محیب صالحه اظهار داشت كه دولت تركیه همسایه سوریه است و در تلاش برای تغییر دموگرافیك منطقه است و تأیید كرد كه مسئله كوردستان یكی از مهمترین موضوعات در منطقه است و مردم كورد از استقرار تمدن با مردم عرب در طول تاریخ حقوق تاریخی مردم کورد را تثبیت کنند.

تاسیر الوسی به فعال شدن نقش وحدت کورد و عرب و فعال شدن دستور کار جدید در راه‌های پذیرش متقابل اشاره کرد و گفت: "آشتی باید با سرنوشت مردم انجام شود و طبق سازمان سیاسی فعلی، ائتلاف قدیمی کورد و عرب باید برگردد. "باید یک کنگره جامع از مردم کورد و عرب برگزار شود، حمایت از مردم کورد تضمین شود و همانطور که مردم موجود است قلمرو آن باید در سازمان ملل ثبت شود، علاوه بر این باید درباره پشتیبانی از ملت کورد گفتگو شود.

الوسی از مردم کورد به خاطر فداکاری‌های خود در شکست داعش تشکر کرد و گفت که جنگ کوبانی دومین جنگ بزرگ پس از جنگ استالینگراد است. اعراب باید به ایران و ترکیه فشار اعمال کنند و همچنین ما باید ابتدا سیاست‌های گسترده‌تر دولت ترکیه در خاورمیانه را بررسی کنیم.

نقش جامعه مدنی در تحریک گفتگوی عرب و کورد

در ادامه کارگروه رایزنی روابط کورد-عرب سرود احمد به نقش سازمان‌های جامعه مدنی در توسعه روابط بین مردم عرب و کورد، بین همه اجزا و همچنین تصویری که از ذهنیت مردم عرب و نیاز مردم کورد برای آموزش مردن منطقه در پذیرش فرهنگ‌های دیگر ساخته شده است اشاره کرد.

در ارتباط با این موضوع، محمد الشامی، فعال حقوقی، توجه را به روابط عرب و کورد جلب کرد و گفت که پرونده کوردها پرونده‌ای بزرگ، جدی و پیچیده است، اما مردم منطقه متحد هستند و حقوق مردم کورد را تضمین می‌کنند.

الشامی گفت: باید بر روی پروژه فعالیت عرب-کورد کار شود، مردم کورد باید مشخصات خود را تهیه و پیشنهاد دهند و ما در جلسات بین‌المللی به بهترین نحو از آنها حمایت خواهیم کرد. همچنین پیشنهاد شده است که مجمع کنونی آغاز یک پروژه مشترک کوردی و عربی باشد.

الشامی گفت که وی، به عنوان یک سازمان جامعه مدنی، به رسمیت شناختن حقوق مردم کورد، آرمان و حمایت از آنها بر دوش آنها است، زیرا این سرزمین فرهنگ، تاریخ و... زیادی دارد. همچنین گفت: ما این را با رفقای خود با کوردهای خارج از کشور و داخل به اشتراک می‌گذاریم.