نتیجه‌ی نهایی انتخابات زودهنگام پارلمان عراق اعلام شد

کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق نتیجه‌ی نهایی انتخابات پیش از موعد پارلمان این کشور را اعلام کرد و گفت، می‌توان به این نتایج اعتراض کرد.

شب گذشته کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، نتیجه‌ی نهایی انتخابات زودهنگام پارلمان این کشور را که یکشنبه‌ی گذشته انجام شده بود را اعلام کرد.

کمیسیون اعلام کرد، هرچند این نتیجه نهایی است اما می‌توان به آن اعتراض کرد و علیه آن شکایت نمود.

بر اساس نتیجه‌ی نهایی جریان صدر با ۷۳ کرسی در جایگاه اول قرار دارد و بیشترین تعداد کرسی‌ها را به دست آورده است.

کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق نتایج نهایی را اینگونه اعلام نمود:

جریان صدر ۷۳ کرسی

تقدم ۳۷ کرسی

حکومت قانون ۳۴ کرسی

پارت دمکرات کوردستان ۳۲ کرسی

ائتلاف فتح ۱۷ کرسی

ائتلاف کوردستان ۱۷ کرسی

عظم ۱۴ کرسی

امتداد ۹ کرسی

نسل نو ۹ کرسی

اشراقه کانون ۶ کرسی

العقد الوطنی ۵ کرسی

اتحاد اسلامی کوردستان ۴ کرسی

تحالف قوی الدوله ۴ کرسی

تصمیم ۵ کرسی

جماهیر هویتنا ۳ کرسی

المشروع الوطنی ۱

حرکه حسم ۲

حقوق ۱

بلادی الوطنیه ۱

طیار الفراتین ۱ کرسی

تجمع سند ۱ کرسی

الوفاه و التغییر ۱ کرسی

النهج الوطنی_الفضیله ۱ کرسی

الجماهیر الوطنی ۱ کرسی

المنتج الوطنی ۱ کرسی

جبهه ترکمن ۱ کرسی

جماعت عدالت کوردستان ۱ کرسی

التحالف عربی ۱ کرسی

تختلف الامال ۱ کرسی

اقتدار وطن ۱ کرسی

حزب وطن ۱ کرسی

اهالی واسط ۱ کرسی

نامزدهای مستقل‌ ۴۰ کرسی

لازم به ذکر است در پروسه‌ی انتخابات زودهنگام پارلمانی عراق بیشتر از ۶۰ درصد مردم انتخابات را بایکوت کرده و تعدادی از کسانی نیز که شرکت کرده بودند، آراء باطله به صندوق انداختند.

همزمان به دلیل تقلب و ایجاد مانع در پروسه‌ی انتخابات تعداد زیادی از طیف‌ها و کاندیداهای مستقل در اقلیم کوردستان و عراق کل پروسه‌ی انتخابات را رد کرده و به آن اعتراض نموده و نتیجه را نپذیرفتند.