سکوت دولت ایران در قبال تجاوز ترکیه و تهدید احزاب کورد روژهلاتی

سکوت دولتمردان ایران در قبال تجاوز ترکیه به جنوب کوردستان در حالی جلب نظر می‌کند که وزیر خارجه ایران هم در دیدار روز پنچ‌شنبه با رئیس مجلس عراق احزاب کورد را تهدید کرد.

حکومت ایران تاکنون هیچ واکنشی به اشغالگری جدید ترکیه درون مرزهای عراق فدرال انجام نداده و رسانەهای این كشور به پوشش خبری محدود تحولات بسنده کرده‌اند.

این موضوع حتی در جریان سفر رئیس مجلس عراق به ایران هم مطرح نشد، یا دستکم آنرا رسانه‌ای نکردند.

امیرعبدالهیان وزیر خارجه ایران در دیدار روز پنج‌شنبه خود با محمد حلبوسی رئیس مجلس نمایندگان عراق اما در ادبیاتی خصمانه احزاب کورد روژهلاتی را "ضد انقلاب" و "تجزیه طلبانی ایرانی" خواند و گفت آنها نباید پایگاه امنی در عراق برای تهدید ایران بیابند.

او امنیت عراق را امنیت ایران دانست اما حرفی در مورد تجاوز ترکیه به این امنیت به گفتەی او مشترک نزد.