اداره خودمدیریتی دروازه‌های مرزی با حکومت دمشق را بست

اداره خودمدیریتی شمال و شرق سوریه اعلام کرد که تمامی گذرگاه‌های خود را با حکومت مرکزی سوریه بسته است.

بنابر مصوبه شماره ١٢٩ اداره خودمدیریتی دمکراتیک تمامی دروازه‌های مرزی با حکومت مرکزی سوریه بسته شدند. ریاست مشترک شورای اجرایی خودمدیریتی شمال و شرق سوریه اعلام کرد که این اداره با مصوبه ١٢٩ دروازه‌های مرزی تحت کنترل حکومت مرکزی سوریه را بسته است.

اعلام شد که این تصمیم از ساعت ١٩ روز ٢۴ مه (امروز) به اجرا گذاشته می‌شود. این تصمیم تا زمان اخذ تصمیم جداگانه‌ به قوت خود باقی خواهد بود.