مجلس سوریه دمکراتیک: حکومت سوریه مذاکره نمی‌کند، در انتخابات شرکت نمی‌کنیم

م.س.د اعلام کرد که به دلیل رفتارهای حکومت سوریه در انتخابات رئیس جمهوری شرکت نخواهد کرد.

مجلس سوریه دمکراتیک (م.س.د) با صدور بیانیه‌ای موضع خود را در مورد انتخابات رئیس جمهوری سوریه اعلام کرد.

در بیانیه م.س.د آمده است:

" مجلس سوریه دمکراتیک بارها اعلام کرده است که انتخاباتی که به برآورده‌کردن خواسته‌های مردم سوریه نیانجامد و حقوق و موجویت سیاسی مردم را نمایندگی نکند، به آنان مربوط نبوده و اجازه نخواهد داد فعالیت‌های انتخاباتی قطعنامه ٢٢۵۴ سازمان ملل را نقض کند.

اگرچه ما برای دستیابی به پیشرفتی که مسیر سیاسی بر آن بنا شده بود، درصدد مذاکره با مقامات دمشق بودیم، اما تلاش‌های ما نتیجه‌ای در بر نداشت. حکومت سوریه هرگونه توافق و مذاکره را با بن‌بست مواجه کرده و هدف آن تحمیل برنامه‌های خود بدون توجه به مبانی حقوق بشر بود.

از اینرو رژیم سوریه و اپوزیسیون مسئول تمامی جرایم علیه مردم سوریه و مسئول مانع‌تراشی در راه مذاکره و دستیابی به راه حل سیاسی مبتنی بر قطعنامه ٢٢۵۴ شورای امنیت سازمان ملل هستند. طبق این قطعنامه لازم بود که یک هیئت انتقالی تشکیل شود و با فراهم کردن امنیت و آرامش قانون اساسی تازه‌ای تنظیم گردد که بر مبنای آن انتخابات آزاد با نظارت بین‌المللی برگزار شوند تا به این شکل بحران پایان یابد.

ما به عنوان مجلس سوریه دمکراتیک تأکید می‌کنیم که نه بخشی از روند انتخابات ریاست جمهوری خواهیم بود و نه در آن مشارکت خواهیم کرد. موضع ما ثابت خواهد بود.  ما قبل از تعیین راه حل سیاسی مبتنی بر تصمیم‌های بین‌المللی، بازگشت آوارگان، ایجاد پایه‌های جدید برای مدیریت سیاسی فارغ از استبداد و حاکمیت مطلق یک نیروی سیاسی و در فضای دمکراتیک که حقوق تمامی طیف‌های مردم سوریه را بپذیرد و برابری بدون تبعیض و استثنا را به رسمیت بشناسد در هیچ انتخاباتی شرکت نخواهیم کرد."