"سازمان‌های بین‌المللی مسئول بی‌آبی ۲ میلیون نفر هستند"

مجلس کانتون حسکه در رابطه با قطع آب ایستگاه علوک شهر حسکه از سوی دولت ترک، بیانیه‌ای را صادر کرده و از سازمان‌های بین المللی درخواست نمود که با اعمال فشار علیه دولت ترک، این کشور را ناگزیر کنند تا بار دیگر مانع از جریان آب به سوی این شهر نشود.

نخستین بار نیست که دولت اشغالگر ترک و تبهکاران وابسته به آن جریان آب را بر روی ایستگاه پمپاژ آب علوک بر ساکنان حسکه و نواحی تابعه آن قطع می‌کنند. از زمانیکه شهر سریکانی به اشغال درامده است، ده‌ها بار جریان آب بر روی ایستگاه پمپاژ آب حسکه را قطع کرده‌اند. آنچه که در این روزها بر آشفتگی وضعیت افزوده است، اینست که دولت ترک همزمان با شیوع کرونا در منطقه، جریان آب را قطع کرده است. مجلس کانتون حسکه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که حقوق بشر در تمامی ابعاد خود با قطع جریان آب نقض شده است.

مجلس کانتون حسکه در این باره اظهار داشته است که دولت اشغالگر ترک از طریق تبهکاران وابسته خود بار دیگر جریان آب را بروی ایستگاه پمپاژ آب حسکه و توابع این شهر در نواحی تل تمر قطع کرده و در این باره تاکید کرد که اشغالگری ترک از زمان اشغال سریکانی این سیاستها را دنبال کرده است. قطع آب ایستگاه پمپاژ علوک شهر حسکه، می‌تواند نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت باشد. زیرا با شیوع کرونا در منطقه و افزایش دمای هوا در ماه رمضان همزمان بوده است. این اقدام می‌تواند تاثیرات منفی را بر اتخاذ تدابیر لازم برای مراقبت ازشهروندان بگذارد.

مجلس کانتون حسکه در بخش دیگری از بیانیه خود آورده است که این اقدام لکه ننگی بر پیشانی مجامع و سازمان‌های بین‌المللی است که مدعی دفاع از حقوق بشر هستند. زیرا این مجامع در خصوص این اقدام سکوت کرده و این مسئله نشان می‌دهد که آنها نیز با دولت ترک همگام و شریک هستند.

مجلس کانتون کوبانی از جامعه بین‌المللی و تمامی سازمان‌های بین المللی و سازمان‌های حقوق بشری درخواست می‌کند که نسبت به این اقدام اعتراض کرده و  فشارهای خود را علیه دولت ترک به منظور برقراری جریان آب و خاتمه این اقدامات افزایش دهند. در غیر اینصورت این منطقه شاهد فاجعه‌ای انسانی خواهد بود. و بیش از یک میلیون و پانصد هزار نفر از این منطقه آواره خواهند شد.

ایستگاه پمپاژ آب از ۹ اکتبر سال ۲۰۱۹ تحت کنترل دولت اشغالگر ترک و تبهکاران آن قرار دارد. این ایستگاه آب تامین آب بیش از یک میلیون و پانصد هزار نفر از ساکنان منطقه حسکه و مناطق توابع ان را بر عهده دارد. با قطع جریان آب بر این منطقه، مجلس کانتون حسکه با برگزاری نشستی، در این منطقه وضعیت غیر عادی اعلام کرده است.