الهام احمد: کورد باید مستقلانه تصمیم بگیرد

الهام احمد ریاست مشترک مجلس سوریه دمکراتیک از تصمیم  مظلوم عبدی فرماندهی کل نیروهای سوریه دمکراتیک برای اتحاد کوردها استقبال نمود. الهام احمد واکنش‌های بخشی از اعضای شورای میهنی کورد را برای این ابتکار عمل مثبت ارزیابی کرد.

الهام احمد در این رابطه اعلام نمود که در این مقطع مهم که دولت اشغالگر ترک به روژآوای کوردستان و بخشهای دیگر کوردستان حمله می‌نماید، مسئله اتحاد ملی کوردها به موضوع مهمی تبدیل شده است.

کوردها در محلات، شهرها همانند احزاب سیاسی در مقابله با تهدیدهای پیش روی به توافق دست می‌زنند. اما برخی از از گروه‌ها و طرفهای سیاسی اتحاد و انسجام کوردها را محدود کرده و به نحوی راهکارهای دولت ترک را به منظور از میان برداشتن و نابودی کوردها، به پیش می‌برند.

بعد از آنکه کنگره ملی کوردستان-روژآوا ابتکار عمل اتحاد ملی کوردها را اعلام نمود، فرماندهی کل نیروهای سوریه دمکراتیک، مظلوم عبدی نیز به ارائه ابتکار عملی به منظور اتحاد ملی کوردها دست زد.

در رابطه با موضوع ریاست هیات مدیره خودمدیریتی مجلس سوریه دمکراتیک، الهام احمد با آژانس هاوار نیز به گفتگو پرداخت. الهام احمد بسیاری از ابعاد مکانیزم دست‌یابی به توافق سیاسی و تلاشهای مرتبط با ایجاد اتحاد ملی در میان کوردها را در شمال-شرق سوریه، وظیفه احزاب و نیروهای سیاسی کوردی را در این رابطه ارزیابی کرد.

ابتکار عملی شایسته و به هنگام

الهام احمد در ابتدای اشاره به موضوع ابتکار عمل فرماندهی کل نیروهای سوریه دمکراتیک که اتحاد ملی کوردها را هدف قرار داده است اظهار داشت: با تنش‌ها و اختلافاتی که در منطقه روی می‌دهند، این ابتکار عمل شایسته و به هنگام ارزیابی می‌شود. بدون تردید این مسئله تاثیر گذاری مهمی را به دنبال خواهد داشت، خصوصا که با واکنشهای مثبت نیز روبرو شد.

الهام احمد در همین رابطه اظهارات برخی از شخصیتهای انجمن شورای میهنی کورد (ENKS) را مورد انتقاد قرار داد و گفت: این اظهارات مسئولانه نبوده و آن را مانند مخالفت بخشی از شورای میهنی کورد در سوریه مورد تحلیل قرار داد. ما آماده هستیم که به منظور دست‌یابی به نتیجه‌ای مثبت از این ابتکار عمل حمایت نماییم و آنها نیز باید در این رابطه موضعی عملی اتخاذ کنند. اتخاذ تصمیمی جدی و مشارکت در این ابتکار عمل موضعی تاریخی است. زنان و مردان قهرمان با برداشتن قدمهای عملی از این ابتکار عمل استقبال کرده و نقش مهمی را در  آینده ایفا خواهند کرد.

ما تاکید می‌کنیم که باید کوردها  مستقلانه تصمیم بگیرند

الهام احمد علت سردی در پاسخ دادن به ابتکار عمل نیروهای سوریه دمکراتیک را به تاثیرات نیروهای منطقه‌ای و فشارهای داخلی بازگردانده و اظهار داشت: این مسئله به شیوه مهمی بر تصمیم کوردها تاثیر می‌گذارد. به همین دلیل است که ما تاکید می‌کنیم که باید کوردها به طور مستقل تصمیم بگیرند. این مسئله از طریق تصمیمات جسارت‌آمیز می‌تواند به گامی تاریخی و انسجام کوردها ختم شود. به همین دلیل کوردها باید به شیوه‌ای که در راستای منافع خلق کورد باشد به توافقی تاریخی دست یابند.

ما از شورا می‌خواهیم که در مقابل سیاستهای ائتلافی و دولت ترک دقت داشته باشند

الهام احمد ریاست هیات مدیره مجلس سوریه دمکراتیک توافق اخیر شورای میهنی کوردستان سوریه با ائتلاف را جسارت‌آمیز خوانده و در این رابطه افزود: تصمیم ایجاد کمیته بازخواست از نقض قوانین در مناطق اشغال شده از سوی ترکیه، توقف تغییر دموگرافیک منطقه و بازگشت آوارگان مثبت هستند. این اقدامات باید به صورت عملی آغاز شوند و با افکار عمومی درمیان گذاشته شوند. البته که این تصمیم جسارت آمیز است. اگر شورای میهنی کوردستان سوریه مسئول این تصمیم خود باشد، ما از آن استقبال به عمل آورده و نسبت به عملی کردن این تصمیم، آن را تشویق می‌کنیم. اما اطلاع دارید که طرفهایی که به نقض این قوانین دست زده‌اند، نتایج واقعی مربوط به رویدادها را اعلام نمی‌کنند. اما دست زدن به چنین کاری، مسئولیت‌پذیری و آغاز تحقیقات به نظارت بین‌المللی بسیار مهم است.

الهام احمد نسبت به سیاستهای ائتلاف و دولت ترک به شورای میهنی کورد هشدار داده و گفت: از شورای میهنی کورد می‌خواهیم که در مقابل سیاستهای ائتلاف و دولت ترک که تلاش دارند دموگرافی منطقه را تغییر دهند دقت لازم را داشته باشند. باید انجمن در این رابطه وظایف خود را انجام داده و به این گروه‌ها نزدیک نشود.

ترکیه مسئول نقض قوانین است

الهام احمد در پایان سخنان خود افزود که طرفهایی که از گروههای تندرو و رادیکال حمایت می‌کنند، مسئول نقض قوانین در مناطق اشغال شده هستند و در این رابطه افزود: تُرک‌ها مسئول درجه اول نقض تمامی قوانین هستند. زیرا از این گروههای تندرو و رادیکال حمایت می‌کنند. به همین دلیل دولت اشغالگر ترک با مسئولیت تمامی رویدادهای این منطقه را بپذیرد.