انفجار در سریکانی چندین کشته و زخمی برجای گذاشت

در شهر سریکانی واقع در شمال سوریه که از نوامبر سال ٢٠١٩ به اشغال رژیم تروریست ترکیه درآمده است انفجاری روی داد. گزارش‌های اولیه از كشته و زخمی شدن چندین نفر حکایت دارد.

یک موتورسیکلت حامل بمب در محله برید شهر سریکانی اشغالی منفجر شد. گزارش‌ها حاکی از کشته ٢ نفر و زخمی شدن حداقل ١٠ نفر دیگر است. وضعیت برخی از زخمی‌ها وخیم گزارش شده است.