انفجار مهیب در سریکانی اشغالی

میان مزدوران رژیم غاصب ترکیه در شهر سریکانی اشغالی انفجاری سهمگین روی داد

در میدان بارد شهر سریکانی اشغالی انفجاری مهیب میان مزدوران رژیم ترکیه روی داد.

تاکنون تعداد دقیق کشته و زخمی‌ها محرز نشده است.

برخی منابع وابسته به رژیم ترک مدعی شده‌اند که تنها دو مزدور کشته و ۵ مزدور دیگر زخمی‌ شده‌اند.