توافق حول تشکیل «مرجع عالی کورد» در روژاوا

احزاب اتحاد میهنی کوردستان (پ.ی.ن.د) و جریان ا.ن.ک.س در روژاوا در راستای اتحاد ملی در مورد تشکیل «مرجع عالی کورد» به توافق رسیدند.

مذاکرات میان پ.ی.ن.ک و ا.ن.ک.س هفت ماه گذشته ادامه دارد و روز ٢٠ سپتامبر یکبار دیگر گردهم آمده بودند.

به نقل از خبرگزاری هاوار نیوز، سما بکتاش، عضو هیئت مذاکره پ.ی.ن.ک اعلام کرد که در نشست‌های گذشته توافق دهوک مبنا قرار داده شده است.

سما بکتاش افزود که پس از ١٠ جلسه، پ.ی.ن.ک و ا.ن.ک.س موضوع «توافق کوردی» را به پایان رساندند و افزود:"نام توافق به «مرجع عالی کورد» تغییر یافت. طرفین در مورد ۶ ماده شامل وظایف و اختیارات  مرجع عالی در مسئله کورد، فعالیت برای بازگشت آوارگان به مناطق اشغالی و سرزمین خود در عفرین و سریکانی و گری‌سپی، ترسیم سیاست و استراتژی کورد در سوریه، نمایندگی کورد در سوریه و مجامع بین‌المللی، نمایندگی زنان در این توافقات، محافظت از دستاوردهای کنونی بویژه دستاوردهای زنان، راهکارهای تعیین تصمیم‌ها و تنظیم سند مرجع به اجماع نظر رسیدند."

سما بکتاش خاطرنشان کرده است که طرفین مذاکرت در مورد تعداد اعضای مرجع عالی کورد به توافق رسیده‌اند. بر این اساس شورای عالی کورد متشکل از ۴٠ نفر خواهد بود که ١۶ نفر عضو پ.ی.ن.ک، ١۶ نفر عضو ا.ن.ک.س و از ٨ نفر باقیمانده میان پ.ی.ن.ک و ا.ن.ک.س هر کدام ۴ نفر مشروط به اینکه افراد مذکور عضو هیچکدام از سازمان‌ها و احزاب وابسته به پ.ی.ن.ک و ا.ن.ک.س نباشند تشکیل می‌شود. (افراد مستقل، احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی)

بکتاش در ادامه شایعات برخی رسانه‌ها در مورد عدم مشارکت حزب دمکرات پیشرو کورد سوریه و حزب اتحاد دمکرات کورد سوریه در مذاکرات را تکذیب کرده و گفت:"این موضوع مورد بحث قرار نگرفت. عکس آن، ما خواستار مشارکت تمامی جریان‌ها در مذاکرات هستیم. زیرا دور کردن هر حزب یا نیرویی از اتحاد میهنی، به زیان وحدت خواهد بود. درهای اتحاد برای همه گشوده است."

سما بکتاش با تکذیب شایعات مربوط به ایجاد مرجعیت گفت:"هنوز مرجع ایجاد نشده است، مذاکرات همچنان ادامه دارند، پس از آنکه گفتگوهای مربوط به خودمدیریتی و نیروهای نظامی به پایان رسیدند و هر دو به توافق رسیده و آنرا در عملی کردند آن وقت موضوع مرجعیت هم به نتیجه می‌رسد."