حمله مزدوران ترکیه به شهروندان سریکانی اشغالی

نظامیان ترکیه و مزدورانش به راهپیمایی اعتراضی شهروندان سریکانی اشغالی واقع در شمال شرق سوریه حمله کردند. چندین هموطن در حملات اشغالگران زخمی شدند.

به نقل از خبرگزاری هاوار ساکنان روستای علوک در ١٠ کیلومتری شرق سریکانی در اعتراض به غصب اموال و دارایی‌هایشان از سوی رژیم اشغالگر ترکیه و مزدورانش راهپیمایی اعتراضی را برگزار کردند. مزدوران رژیم اشغالگر ترکیه در واکنش به تظاهرات مردمی اقدام به شلیک گلوله‌های جنگی بسوی شهروندان کردند.

بنابر گزارش منابع محلی چندین هم‌وطن در حملات اشغالگران زخمی شده‌اند.

اعلام شد تعدادی از زخمی‌ها بدلیل شدت جراحت از سوی نظامیان ترکیه ربوده شده و به خاک ترکیه منتقل شده‌اند.