۴ کشته و ٨ زخمی ارتش ترکیه در عفرین اشغالی

مرکز خبررسانی نیروهای رهایی‌بخش عفرین در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در عملیات‌های روزهای ٣ و ۴ دسامبر ٣ نظامی ارتش ترک و یک مزدور کشته شده و همچنین ۴ نظامی و ۴ مزدور دیگر زخمی شده‌اند.

نیروهای رهایی‌بخش عفرین (HRE) به عملیات‌های خود علیه اشغالگران ادامه می‌دهند. در گزارش تازه مرکز اطلاع‌رسانی HRE جزئیات عملیات‌ روزهای ٣ و ۴ دسامبر منتشر شده‌اند.

 در اطلاعیه HRE آمده است:

"رژیم اشغالگر ترک که تاریخ آن سمبل قتلعام، آسیمیلاسیون و رفتارهای ضدبشری علیه خلق‌هاست، امروز نیز با تمامی توان خود به قتلعام و آسیمیلاسیون خلقمان می‌پردازد. در این اقدامات خود بدون آنکه تفاوتی میان زنان، کودکان، سالمندان قائل شود تمامی بخش‌های جامعه را هدف حمله قرار می‌دهد. رژیم فاشیستی که سال گذشته در منطقه تل رفعت به قتلعام کودکان دست زد امروز با همان شیوه به قتلعام ساکنان منطقه ادامه می‌دهد. آنچه که در روزهای گذشته در روستای کیماری روی داد نمونه‌ای از این اعمال است. نیروهای ما برای انتقام گرفتن از این اعمال ضدبشری به عملیات‌های خویش ادامه می‌دهند. در این چارچوب؛

نیروهای ما صبح روز ٣ دسامبر (١۴ آذر) یکی از پایگاه‌های ارتش اشغالگر ترک را در مرکز عفرین هدف قرار دادند. در این عملیات سه ارتشی ترک کشته و ۴ ارتشی دیگر زخمی شدند. همین یک قبظه اسلحه MPT-76، خشاب‌های آن، یک دوربین شب، یک بی‌سیم و یک دستگاه تلفن به دست نیروهایمان افتاد.

روز ۴ دسامبر نیروهایمان در مرکز عفرین علیه مزدوران اشغالگر وابسته به رژیم ترکیه عملیاتی انفجاری را به انجام رساندند. در این عملیات یک مزدور کشته و ۴ مزدور زخمی شدند.

عملیات‌های انتقامی نیروهای ما در پاسخ به اعمال ضدبشری دولت ترکیه در قبال خلقمان ادامه خواهند یافت."