ابتکار عمل اساتید و معلمان زبان کوردی: زبان کوردی را به عنوان درس فرزندانتان انتخاب کنید

​​​​​​​ابتکار عمل اساتید و معلمان زبان کوردی، در رابطه با درسهای انتخابی بیانیه‌ای را صادر کرده و از تمامی خانواده‌های کورد درخواست نمود که درس زبان کوردی را به عنوان یکی از واحدهای آموزشی برای فرزندان خود انتخاب کنند.

پروژه واحدهای درسی انتخابی در ترم بهاره سال آموزشی ۲۰۲۰-۲۰۲۱ در شمال کوردستان ارائه می‌شود. در این باره لازم است دانشجویان و دانش اموزان تا ۲۲ ژانویه واحدهای درسی انتخابی خود را انتخاب کنند. برای تدریس و ارائه درس زبان کوردی، نهادها و انجمن‌های کوردی، روز گذشته در رسانه‌های اجتماعی کارزاری را آغاز کرده و از تمامی خانواده‌های کورد درخواست نمودند که درس زبان و ادبیات کوردی را به عنوان یکی از درس‌ها انتخابی برای فرزندانشان انتخاب کنند.

ابتکار عمل اساتید و معلمان زبان کوردی در رابطه با این موضوع بیانیه‌ای را صادر کردند. در این خصوص ابتکار عمل در بیانیه خود اعلام نموده است که مدیریت مدارس و برخی از اساتید و معلمان به منظور آنکه زبان کوردی به عنوان درس ارائه نشود، به اقدامات و تحرکاتی دست زده‌اند و با احساسات دینی خانواده‌ها بازی کرده و می‌خواهند که به جای انتخاب زبان کوردی، درس تعلیمات دینی را انتخاب کنند. ابتکار عمل در مقابله با بازی مدیران مدارس و برخی از معلمان از تمامی خانواده‌های کورد درخواست می‌کند که درس ادبیات و زبان کوردی را به عنوان درس انتخابی فرزندانشان برگزیده و نسبت به آینده فرزندانشان حساسیت لازم را داشته باشند.