اعلام اسامی دو مبارز شهید نیروهای رهایی‌بخش عفرین

نیروهای رهایی‌بخش عفرین یاد و خاطره بروسک شهبا و زنار عفرین را که روز ١۵ دسامبر در جنگ با ارتش اشغالگر ترک به شهادت رسیده بودند گرامی داشته و با آرمان‌های آنان تجدید میثاق کرده است.

مرکز خبررسانی نیروهای رهایی‌بخش عفرین (HRE) در اطلاعیه‌ای اسامی دو مبارز شهید خود را منتشر کرد.

در اطلاعیه آمده است:

"روز ١۵ دسامبر /٢۵ آذر در منطقه عفرین در نتیجه جنگ میان نیروهای ما و نظامیان اشغالگر تُرک دو تن از رفقایمان به شهادت رسیدند.

رفقا بروسک شهبا و زنار عفرین از نخستین روز مشارکت در مبارزات آزادیخواهی در برابر اشغالگران با روحیه‌ای فدایی ایستادگی کردند و هیچ گاهی از آرمان‌های خود عقب‌نشینی نکردند. همیشه با فداکاری بزرگ و مسئولیت‌پذیری وظایف خود را به انجام رساندند. هیچ گاه اشغالگری، ظلم و زور علیه خلقمان را نپذیرفتند و علیه آن در تمامی سنگرها ایستادند. ما به عنوان نیروهای رهایی‌بخش عفرین (HRE) اعلام می‌کنیم که انتقام خون شهیدانمان را می‌گیریم و از اشغالگران حسابخواهی می‌کنیم. با گرامیداشت رفیق بروسک و رفیق زنار یاد و خاطره تمامی شهیدانمان را با ادای احترام گرامی می‌داریم. مراتب تسلیت خود را به خانواده رفقای شهید و خلقمان اعلام می‌داریم.

جزئیات شناسنامه رفقای شهید به این شرح است:

   نام و نام خانوادگی: مصطفی مسلم

   کد سازمانی: بروسک شهبا

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: فاطمه – نوح

  تاریخ و محل شهادت: ١۵ دسامبر ٢٠٢٠ / عفرین

   نام و نام خانوادگی: محمد حبش

   کد سازمانی: زنار گابار

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: نبیحه - عزت

  تاریخ و محل شهادت: ١۵ دسامبر ٢٠٢٠ / عفرین