اعلام همبستگی کودار با خیزش خلق بلوچ

جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کوردستان در همبستگی با قیام خلق بلوچ بیانیه‌ای منتشر کرد

متن بیانیه به شرح زیر است:

"خیزش خلق بلوچ، حق مسلم دمکراتیک است

کشتار دست‌کم ده سوخت‌بر در سراوان بلوچستان، یک جنایت بزرگ علیه بشریت و خلق تحت ستم بلوچ است. این عمل جنایتکارانه رژیم ایران باید با اتحاد خلق‌ها پاسخ داده شود.

رژیم ایران که با بحران‌ها و مسایل عمیق اجتماعی،‌ سیاسی و امنیتی روبرو شده و مشروعیتی نزد ملل ندارد، جهت باقی‌ماندن بر قدرت و تداوم ستم بر خلق‌های بلوچ، کورد، عرب و غیره به نسل‌کشی فیزیکی و فرهنگی توأمان دست می‌زند. جنایات نیروی انتظامی در بلوچستان و کوردستان علیه سوختبران و کولبران بر کسی پوشیده نیست. اعتصاب خلق بلوچ در شهرهای دزاپ، زاهدان، ایرانشهر، پهره، جکیگور و سراوان بدنبال کشتار سوخت‌بران دمکراتیک‌ترین حق بر ضد نظام فاسد و پوسیده است. بدون‌شک این یک قیام خلقی است که باید بالاخره در سراسر ایران به یک انقلاب حقیقی دمکراتیک ختم شود. اگر خیزش خلقی همچو بلوچستان علیه مافیای قاچاق، سپاه پاسداران با اتحاد ملل سراسر ایران تقویت گردد، به این ستم بزرگ پایان داده خواهد شد. اعتراضات و اعتصابات بلوچستان اثبات کرد که سرکوب‌ها و فشارهای رژیم توان جلوگیری از خیزش خلق‌‌ها را نخواهد داشت و این خروش خلقی تداوم قیام‌های سوم اسفند ۱۳٧٧، دی ۱۳۹۶ و آبانماه ۱۳۹۸ است که تا رسیدن به آزادی و دمکراسی ادامه خواهد یافت.

همچو «جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کوردستان – کودار» ضمن محکوم کردن سرکوب‌گری‌ها و کشتار سوختبران بلوچ، حمایت قاطع خویش از خیزش خلقی را اعلام داشته و آن را حق مسلم دمکراتیک می‌دانیم. خیزش برحق خلق را حلقه‌ای تکمیل‌کننده از قیام‌های آزادیخواهی خلق‌های تحت ستم ایران و شرق کوردستان می‌دانیم و باور کامل داریم که روزی آرزوی همگان برای آزادی و رهایی، به واقعیت خواهد پیوست.

جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کوردستان – کودار"