اعلام ممنوعیت‌های ۱۰ روزه در تمام منطقه شمال-شرق سوریه

خودمدیریتی شمال-شرق سوریه ممنوعیت‌های ۱۰ روزه عمومی را در تمام مناطق شمال-شرق سوریه اعلام کرد. این ممنوعیت‌ها ۱۰ روز ادامه داشته و از روز سه شنبه آغاز می‌شود.

ریاست مشترک خودمدیریتی مناطق شمال-شرق سوریه با انتشار بیانیه‌ای ممنوعیت آمد و رفت را در تمامی مناطق شمال-شرق سوریه به مدت ۱۰ روز اعلام کرد.

متن بیانیه به شرح ذیل است:

به دلیل تهدیدات ویروس کرونا و به منظور ممانعت از گسترش آن در سطح وسیع، برای حفظ مصالح عمومی، ریاست مجلس خودمدیریتی شمال-شرق سوریه تصمیمات ذیل را اتخاذ کرده است:

در تمامی مناطق شمال-شرق سوریه ممنوعیتهای رفت و آمد عمومی به مدت ۱۰ روز اعمال می‌شود. ممنوعیتها از روز سه‌شنبه ۱۳-۰۴- ۲۰۲۱ آغاز می شود و تا روز پنج‌شنبه ۲۲-۰۴-۲۰۲۱ ادامه پیدا می‌کند.

تمامی دروازه‌های مرزی تحت کنترل خودمدیریتی در شمال-شرق سوریه غیر از موارد اضطراری بیماری، رفت و آمد دانشجویان و دانش‌آموزان و موارد تجاری بسته می‌شود.

این ممنوعیتها شامل فروشگاه‌های مواد غذایی و میوه فروشی‌ها نمی‌شود، اما لازم است که این فروشگاه‌ها از ساعت ۸ صبح تا ۱۷:۰۰ بعد از ظهر به مشتریان خود خدمات ارائه دهند.

در زمان ممنوعیتها رفت و آمد پزشکان و کارگران تسهیل می‌شود، اما به شرط حفظ رعایت تدابیر امنیتی و بهداشتی اجتماعی تمامی بیمارستانها، داروخانه‌ها، سازمان‌های مدنی، نانوایی‌ها، پمپ بنزینها، شامل ممنوعیتها نمی‌شوند. رستورانها تنها قادر به ارائه سرویسهای خارج از رستوران هستند.

در زمان اعمال ممنوعیتها، غیر از اداراتی که لزوم فعالیتهای آنها ایجاب می‌کند، فعالیتهای تمامی ادارات متوقف می‌شود.

لازم است تمامی شهروندان تدابیر احتیاطی بهداشتی را رعایت کرده و از ماسک استفاده کنند.

این تصمیمات شامل تمام شهروندان می‌شود.