آلدار خلیل: باید با مبارزات بی‌وقفه مناطق اشغال شده را آزاد کنیم

آلدار خلیل عضو شورای رهبری پ.ی.د خاطرنشان نمود که تنها راه آزاد نمودن مناطق اشغالی تحت کنترل رژیم غاصب ترک و تبهکارانش مبارزات بی‌وقفه است.

آلدار خلیل، عضو شورای رهبری حزب اتحاد دموکراتیک (پ.ی.د) بر مبارزات بیشتر برای پایان دادن به اشغالگری رژیم غاصب ترک و آزاد نمودن عفرین و همه‌ی مناطق اشغالی تاکید می‌کند.

امروز شورای منطقه‌ای عفرین جلسه‌ای عمومی برای آلدار خلیل عضو شورای رهبری پ.ی.د برگزار نمود.

آلدار خلیل در این جلسه که در سالن کمپ سردم در منطقه‌ی شهبا برگزار شد، به وضعیت سیاسی منطقه و سوریه و به ویژه اشغالگری‌های دولت ترکیه در روژاوای کوردستان اشاره نمود.

این عضو شورای رهبری پ.ی.د تاکید کرد که به هیچ وجه از عفرین دست بر نخواهند داشت و گفت: در شرایط ناچاری و از روی اجبار عفرین را ترک کرده‌اند و به همین دلیل اگر چه از لحاظ جغرافیایی از عفرین دور هستند، اما هرگز از آن دست نخواهند کشید.

آلدار خلیل همچنین گفت، باید همه مبارزات خود را افزایش دهند و برای آزاد نمودن همه‌ی مناطق اشغال شده توسط دولت ترکیه و تبهکارانش مبارزه کنند.