دیدبان حقوق بشر سوریه جنایات ترکیه در عفرین اشغالی را مستند می‌کند

دیدبان حقوق بشر سوریه، جنایات تبهکاران دولت ترکیه در عفرین را به صورت مدرک جمع آوری می‌کند.

دیدبان حقوق بشر در سوریه در مورد جنایات اشغالگران در عفرین گزارشی منتشر کرده و اعلام نمود، تبهکاران دولت اشغالگر ترکیه هر روزه حقوق بشر در عفرین را نقض می‌کنند.

بر اساس این گزارش، تبهکاران دولت اشغالگر ترکیه در ماه مارس دست کم ۲۱ شهروند غیرنظامی را در شهر عفرین و مناطق مباتا، جندرس، شرا و راجو ربوده‌اند که ۷ تن آنها زن هستند و از سرنوشت ۱۴ تن هیچ اطلاعی در دست نیست.

بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، جنایات در عفرین فقط توسط ارتش تحت عنوان 'ارتش میهنی' انجام نمی‌شود، بلکه انجمن و شورای مدنی نیز هر روز مرتکب جنایت می‌شوند.

منبعی در عفرین به دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده است، شورای منطقه‌ای وابسته به دولت اشغالگر ترکیه، مدرک وکالت حکومت سوریه را که بر اساس آن مدرک، کسانی که در خارج از عفرین هستند، می‌توانند املاک خود را به بستگان خود دهند تا آنها تا زمان بازگشتشان از آن سود بگیرند، را رد کرده است.

انجمن منطقه‌ای این مدارک را نپذیرفته و آنها را لغو می‌کنند. بر این اساس بستگان کسانی که آواره شده‌اند، نمی‌توانند از املاک و زمین‌های آواره‌ها استفاده کرده و همه‌ی اموال به انجمن بخشیده می‌شود.

همچنین تبهکاران "سقور شام" وابسته به دولت اشغالگر ترکیه در روستای قزلباش در منطقه بلبلی عفرین بیشتر از ۴۰۰ درخت زیتون شهروندان را بریدند.

از طرف دیگر دفتر اقتصادی وابسته به تبهکاران سلطان مراد، ۶۰ باغ زیتون شهروندان منطقه‌ی میدانکه واقع در شرا را تصاحب کرده‌اند.

در منطقه‌ی شیا نیز تبهکاران فرقه‌ی سلیمان شاه تعداد زیادی زمین کشاورزی شهروندان را غصب کرده است.

دیدبان حقوق بشر سوریه در پایان گزارش خود می‌گوید، نقض حقوق بشر در مناطق دیگر عفرین توسط دولت ترکیه ادامه دارد. گروه‌های تبهکار همه‌ی قوانین بین‌المللی را نقض کرده و هیچ تلاشی برای توقف نقض حقوق بشر مردم سوریه انجام نمی‌دهند.