حمله مزدوران رژیم کودک‌کش ترکیه به عین عیسی؛ دو کودک زخمی شدند

در حمله و بمباران مرکز عین عیسی توسط دولت اشغالگر ترکیه و تبهکارانش، ۴ تن مجروح شدند که دو تن از آنها کودک هستند.

دولت ترکیه و تبهکارانش با بمباران عین عیسی، شهروندان و غیرنظامیان را هدف قرار دادند.

در نتیجه‌ی این بمباران‌ها که حدود ساعت ۷ انجام شد، ۴ تن مجروح شدند که دو تن از آنها کودک می‌باشند.

مجروحان این بمباران به بیمارستان شهر منتقل شده و در حال معالجه هستند.

این بمباران‌ها چندین خانه‌ی شهروندان را تخریب کرده و به آنها صدمه وارد کرد.