هویت شماری از ربوده‌شدگان عفرین اعلام شد

سازمان حقوق بشر عفرین هویت تعدادی از شهروندان غیرنظامی روستای میرکان بخش مباتای عفرین اشغالی را که از سوی مزدوران رژیم ترک ربوده شده‌اند احراز کرد.

ابراهیم شیخو سخنگوی سازمان حقوق بشر عفرین در سخنانی اعلام کرد که مزدوران رژیم ترک با دستور سازمان میت ترکیه به جنایات ضدبشری علیه ساکنان عفرین اشغالی در بخش‌های مباتا و روستاهای حومه آن ادامه می‌دهند.

به گفته شیخو مزدوران جبهه‌ الشامیه روز گذشته روستای میرکان را محاصره کردند.

شیخو به نقل از فعالان مباتا گفت که مزدوران رژیم ترک صدها تن از هموطنان روستای میرکان از جمله چندین زن را ربوده‌اند. همچین در روستاهای شیتکا، مستشیرا، ایرنده، دلا، علی جارو، قاسمو و تعدادی دیگر از روستاهای این بخش هموطنان دیگری ربوده شده‌‌اند.

اسامی تعدادی از ربوده‌شدگان به این شرح است:

اسعد علو، زکیه علو، عابدین حسو و محمد حسو و هاوار سلیمان اهل روستای مستکا.

عگید رشید حسن، محمد محمد حسن، عبدالرحمن خلیل مصطفی، اسماعیل محمد سیدو و عبدالرحمن حنیف حسن اهل روستای اردنه.

خلیل حسنی حمید، فیلس فواد حمالیکو، غمیگن حمو، نعسان سینو، بنگین عارف عبدو و عبدو گنجو خمیس اهل روستای میرکان.